Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie. Przeczytaj całość, Zamknij to okno informacyjne


O nas    Prenumerata    Kontakt  
     
HOTELARZ » POLECAMY (2) » PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro- Center” Spółka z o.o.

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro- Center” Spółka z o.o.


Syndyk „Euro -Center” spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro- Center” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze jako całości w rozumieniu art. 55/1 kc w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji hotelowej i rekreacyjno- gastronomicznej wraz z wyposażeniem
/dawniej DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL/
W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą składniki:


I. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zielonej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 79 i ul. Modrzewiowa, gmina i powiat miasto Zielona Góra, województwo lubuskie, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00065120/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w skład, której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2/131, 2/132, 2/133 o łącznej powierzchni 1,1384 ha oraz prawo własności budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną o łącznej o powierzchni użytkowej 7057,30 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość.

Działka nr 2/131 o powierzchni 1,1336 ha położona w Zielonej Górze, ul. Al. Wojska Polskiego zabudowana jest budynkiem hotelowym z częścią rekreacyjno-gastronomiczną. Budynek hotelowy zawiera 62 umeblowane pokoje znajdujące się w poziomie II i III-kondygnacji. Razem 118 miejsc hotelowych.
Część rekreacyjno-gastronomiczna obejmuje usługi w zakresie gastronomii, sal konferencyjnych, SPA i rekreacji umiejscowionych w poziomie I-kondygnacji nadziemnej /parter/ i kondygnacji podziemnej.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej i znajduje się w odległości 1,5 km od centrum miasta i 1 km od ronda z rozwidleniem dróg w kierunku Żar, Krosna Odrzańskiego i obwodnicy miejskiej – Trasy Północnej.

II.Majątek ruchomy w skład którego wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną, W skład przedmiotowych ruchomości wchodzą między innymi urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń strefy SPA i rekreacji /gabinetów odnowy biologicznej, kriokomora, bowling, sale fitness/, strefy restauracji, sal konferencyjnych, kawiarni, kuchni oraz wyposażenie ruchome pokoi hotelowych.
Szczegółowe zestawienie majątku oferowanego do sprzedaży oraz warunki przetargu zawiera regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi:
7.200.000 PLN netto wadium 2.160.000 PLN
Zielona Góra, ul. Al. Wojska Polskiego 79, dz. nr 2/131, hotel Wellstreet,


Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 02.03.2017r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży, za cenę nie niższą od ceny wywoławczej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- „Euro-Center” spółka z o. o w upadłości likwidacyjnej, wpłacenie wadium w wysokości 2.160.000zł. / dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych/ na rachunek masy upadłości Euro-Center spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział Zielona Góra, konto bankowe nr 93 1090 1535 0000 0001 3182 7078 najpóźniej do dnia 02.03.2017r., w taki sposób aby w tym dniu, tj. 02.03.2017 r. było zarachowane na rachunku masy upadłości.

Oferta winna zawierać datę sporządzenia, imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), określenie statusu prawnego oferenta /aktualny wypis z KRS, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/, adres i telefon, numer NIP i REGON, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe, kopie dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz regulaminem przetargu.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3.03.2017r. o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 w Sali 113.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pok. 112, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 68/470-70-71.

Skomentuj artykuł


Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.

Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.
Bezpłatny newsletter
Najnowsze informacje
2017-08-23 Louvre Hotels Group sponsorem Srebrnym konferencji Hotel Trends Poland&CEE 2017
2017-08-21 Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa skompletował kluczowy zespół
2017-08-21 Maciej Knyrek i Michał Walczyk nowymi dyrektorami regionalnymi w IGHP
2017-08-21 Orbis otworzy hotel w Bukareszcie
2017-08-18 Lobbing przy plaży w Kołobrzegu
2017-08-16 Manor House SPA wygrał w konkursie World Luxury SPA Awards
więcej...

Na piszemy:Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl     Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl
REKLAMA