Dobre wyniki Grupy Kapitałowej Orbis

„W roku 2011 na rynku usług hotelarskich w Polsce utrzymywał się pozytywny trend. Nadal najlepsze wyniki osiągały hotele na rynkach warszawskim, trójmiejskim oraz wrocławskim. Dobre wyniki operacyjne i finansowe są efektem strategii sprzedaży i marketingu oraz optymalizacji struktury kosztów.


Przyspieszyliśmy proces zbycia niehotelowych działalności koncentrując naszą uwagę na hotelarstwie oraz restrukturyzowaliśmy portfel nieruchomości poprzez sprzedaż hoteli o niestrategicznym znaczeniu.” – powiedział Laurent Picheral, prezes Orbis SA komentując wyniki 2011 roku.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Orbis w 2011 roku miały wpływ zarówno stan gospodarki na świecie jak i rosnąca konkurencja na rynku usług hotelarskich w wielu polskich miastach. Przychody Grupy Orbis w 2011 roku wyniosły 718,9 mln zł wg danych raportowanych (wzrost o 2,6 %) dzięki dobrym wynikom Grupy Hotelowej, pomimo zamknięcia i sprzedaży w ubiegłym roku kilku hoteli. Wskaźnik EBITDA Grupy Orbis w ujęciu raportowanym wyniósł 288 mln zł, co oznacza wzrost o 65%. Było to możliwe dzięki dobrym wynikom z działalności hotelowej odnotowanym w dużych miastach w powiązaniu z pozytywnymi trendami utrzymującymi się na rynku, a także dzięki wpływom ze zbycia aktywów hotelowych i niehotelowych.
Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy Orbis, o której świadczy saldo środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 217 mln zł oraz dobre wskaźniki ekonomiczne została potwierdzona w ostatnim ratingu Fitch na poziomie ‘BBB+ stabilny’ – ogłoszonym w październiku 2011 r.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.