Orbis stawia na rozwój odpowiedzialny społecznie

Orbis S.A., wraz z partnerem strategicznym Grupą Accor, wdraża strategię zrównoważonego rozwoju PLANET 21, która opiera się na poszanowaniu środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.
Nowa strategia zrównoważonego rozwoju nawiązuje do dokumentu „Agenda 21” – planu działań podpisanego w Rio de Janeiro w 1992 r., który przypomina o najbardziej palących problemach, z którymi świat musi się uporać w XXI wieku. Program zawiera 21 zobowiązań i tyle samo celów przyjętych wspólnie przez Accor i Orbis S.A., które mają zostać zrealizowane do 2015 r. Należą do nich m.in. szkolenia dla pracowników w zakresie zapobiegania chorobom, promowanie dobrze zbilansowanych posiłków, stosowanie ekologicznych produktów oraz ograniczanie zużycia wody i energii.
– Kwestia zrównoważonego rozwoju to zintegrowany element naszej filozofii działania i wierzymy, że dzięki niej zyskujemy wszyscy: zarówno nasi klienci, partnerzy biznesowi, jak i pracownicy, a co najważniejsze środowisko naturalne i społeczności lokalne, w których prowadzimy działalność. Orbis stawia sobie za cel bycie liderem w branży hotelarskiej w Polsce w obszarze CSR (Społecznej Odpowiedzianości Biznesu) poprzez wyznaczanie wzorców i promowanie dobrych praktyk – mówi Laurent Picheral, prezes Orbis S.A. Jednym z priorytetowych obszarów programu PLANET 21 jest zdrowie. W ramach realizacji przyjętych celów hotele będą dostosowywały swoje menu, aby uwzględniały posiłki przygotowane z produktów lokalnych, sezonowych i wytworzonych ekologicznie oraz z poszanowaniem zasad Fair Trade. Hotele są zachęcane do podejmowania indywidualnych inicjatyw i wspomagają lokalne instytucje, działające na rzecz dzieci i zwierząt.
Nowa strategia PLANET 21 obejmuje także program informowania gości i zachęcania ich do czynnego uczestnictwa w tego typu działaniach. Począwszy od dokonywania rezerwacji, przez pobyt w hotelu, aż po obsługę w restauracji, do klientów będą docierać różnorodne komunikaty edukacyjne, zachęcające do aktywnego udziału w akcjach prowadzonych przez dany hotel. Do tej pory Grupa Hotelowa Orbis była już aktywna w zakresie prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Podjęto współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie CSR. Jednym z przejawów takiej współpracy jest wsparcie dla Fundacji MaMa, która umożliwia matkom wykluczonym społecznie podjęcie pracy zarobkowej, dzięki stworzeniu spółdzielni socjalnej. Orbis prowadzi też szereg projektów z takimi organizacjami jak: Krajowe Centrum ds. AIDS, Fundacja CZE NE KA, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie „Razem z dzieckiem”, czy Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom. Negatywny wpływ na środowisko naturalne jest kontrolowany i systematycznie redukowany dzięki programowi operacyjnemu OPEN, który umożliwia zarządzanie efektywnością energetyczną, zużyciem wody i segregacją odpadów we wszystkich obiektach Grupy Hotelowej Orbis.
Orbis S.A., wraz z partnerem strategicznym Grupą Accor, wdraża strategię zrównoważonego rozwoju PLANET 21, która opiera się na poszanowaniu środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.
Nowa strategia zrównoważonego rozwoju nawiązuje do dokumentu „Agenda 21” – planu działań podpisanego w Rio de Janeiro w 1992 r., który przypomina o najbardziej palących problemach, z którymi świat musi się uporać w XXI wieku. Program zawiera 21 zobowiązań i tyle samo celów przyjętych wspólnie przez Accor i Orbis S.A., które mają zostać zrealizowane do 2015 r. Należą do nich m.in. szkolenia dla pracowników w zakresie zapobiegania chorobom, promowanie dobrze zbilansowanych posiłków, stosowanie ekologicznych produktów oraz ograniczanie zużycia wody i energii.
– Kwestia zrównoważonego rozwoju to zintegrowany element naszej filozofii działania i wierzymy, że dzięki niej zyskujemy wszyscy: zarówno nasi klienci, partnerzy biznesowi, jak i pracownicy, a co najważniejsze środowisko naturalne i społeczności lokalne, w których prowadzimy działalność. Orbis stawia sobie za cel bycie liderem w branży hotelarskiej w Polsce w obszarze CSR (Społecznej Odpowiedzianości Biznesu) poprzez wyznaczanie wzorców i promowanie dobrych praktyk – mówi Laurent Picheral, prezes Orbis S.A. Jednym z priorytetowych obszarów programu PLANET 21 jest zdrowie. W ramach realizacji przyjętych celów hotele będą dostosowywały swoje menu, aby uwzględniały posiłki przygotowane z produktów lokalnych, sezonowych i wytworzonych ekologicznie oraz z poszanowaniem zasad Fair Trade. Hotele są zachęcane do podejmowania indywidualnych inicjatyw i wspomagają lokalne instytucje, działające na rzecz dzieci i zwierząt.
Nowa strategia PLANET 21 obejmuje także program informowania gości i zachęcania ich do czynnego uczestnictwa w tego typu działaniach. Począwszy od dokonywania rezerwacji, przez pobyt w hotelu, aż po obsługę w restauracji, do klientów będą docierać różnorodne komunikaty edukacyjne, zachęcające do aktywnego udziału w akcjach prowadzonych przez dany hotel. Do tej pory Grupa Hotelowa Orbis była już aktywna w zakresie prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Podjęto współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie CSR. Jednym z przejawów takiej współpracy jest wsparcie dla Fundacji MaMa, która umożliwia matkom wykluczonym społecznie podjęcie pracy zarobkowej, dzięki stworzeniu spółdzielni socjalnej. Orbis prowadzi też szereg projektów z takimi organizacjami jak: Krajowe Centrum ds. AIDS, Fundacja CZE NE KA, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie „Razem z dzieckiem”, czy Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom. Negatywny wpływ na środowisko naturalne jest kontrolowany i systematycznie redukowany dzięki programowi operacyjnemu OPEN, który umożliwia zarządzanie efektywnością energetyczną, zużyciem wody i segregacją odpadów we wszystkich obiektach Grupy Hotelowej Orbis.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *