Amorytazja wyposażenia hotelu

Hotel to nie tylko budynek, ale również, a może nawet przede wszystkim to, co się w nim i wokół niego mieści. Z podatkowego punktu widzenia, wydatki na wyposażenie pokoi czy urządzenia w hotelowej kuchni, a także wystrój i dekorację holu i innych wnętrz mogą zasadniczo stanowić koszty uzyskania przychodów. Istotne jest jednak, by takie koszty rozpoznać w odpowiedni sposób, tzn. rozróżnić pomiędzy kosztem rozpoznawanym w całości na bieżąco, a kosztem rozpoznawanym stopniowo – poprzez odpisy amortyzacyjne.


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 • maszyny, urządzenia i środki transportu,

 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania (innym podmiotom) na podstawie umów wskazanych w UPDOP (m.in. najem i dzierżawa).OGÓLNE ZASADY AMORTYZACJI PODATKOWEJ

Po nabyciu elementów wyposażenia, należy zatem każdorazowo ocenić, czy spełniają one definicję środka trwałego podlegającego amortyzacji. Jeśli tak, w następnym kroku należy określić wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji, a także określić metodę i stawkę amortyzacji. Za wartość początkową środków trwałych uważa się: • w razie odpłatnego nabycia – cenę nabycia

 • w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia.CENA NABYCIA – art . 16g ust . 3 UPDOP

Uwaga! Cena nabycia to nie tylko cena zapłacona sprzedającemu, ale też koszty dodatkowe związane z nabyciem i przygotowaniem do użytkowania Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty: • transportu,

 • załadunku i wyładunku,

 • ubezpieczenia w drodze,

 • montażu,

 • instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

 • opłat notarialnych, skarbowych i innych,

 • odsetek, prowizji.W przypadku, gdy ustalona zgodnie z przepisami wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na
[...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
 • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Małgorzata Dankowska, Anna Beneturska

Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *