Orbis przeciw molestowaniu dzieci

Grupa Hotelowa Orbis w ramach swoich działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, podpisała, w obecności komendanta głównego policji oraz Fundacji Dzieci Niczyje dokument The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania mający na celu ochronę dzieci przed wykorzy-stywaniem seksualnym. Kodeks Postępowania jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci na świecie i w Polsce. Ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich.

 

Podpisując The Code of Conduct Orbis S.A. zobowiązał się wypełniać sześć kryteriów postępowania: 1. ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci; 2. przeszkolenie personelu hotelowego w zakresie ustanowionej przez firmę polityki; 3. wprowadzenie w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej; 4. informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów i strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi; 5. informowanie kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc; 6. coroczne raportowanie.

– Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich – skomentował Laurent Picheral, prezes zarządu Grupy Orbis. Kodeks Postępowania powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes, która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, pornografii i handlu dziećmi. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania oraz przedstawiciela organizacji ECPAT. – To Orbis był inicjatorem podpisania Kodeksu Postępowania, co jest krokiem milowym w podnoszeniu świadomości społeczeństwa i branży turystycznej na temat przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – mówi Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *