Różnice kursowe w działalności hotelarskiej, cz. 2

We wrześniowym numerze „Hotelarza” poruszyłyśmy tematykę podatkowych różnic kursowych, przedstawiając dostępne metody ich rozliczania oraz generalne zasady rozpoznawania tych różnic. W tym numerze skoncentrujemy się na zasadach obliczania różnic kursowych na przychodach i kosztach podatkowych oraz w związku z otrzymaniem (lub udzieleniem) pożyczek i kredytów.

 

Różnica kursowa z tytułu osiągania przychodów wyrażonych w walucie obcej powstaje, jeśli wartość przychodu należnego przeliczonego na złote według kursu średniego NBP (z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu) odbiega od wartości tego przychodu w dniu jego faktycznego otrzymania (czyli otrzymanej kwoty zapłaty przeliczonej według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia).

 

Przychody wyrażone w walucie obcej

Jeżeli przychód należny jest większy od otrzymanego, powstaje ujemna różnica kursowa odnoszona w koszty podatkowe. W odwrotnym przypadku, różnica jest dodatnia i zwiększa przychody podatkowe. Generalnie zatem, przedsiębiorca dokonuje na początku ewidencji w księgach kwoty przychodu należnego, przykładowo z tytułu usługi hotelowej rozliczanej w walucie obcej, przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Następnie, po otrzymaniu zapłaty od gościa hotelowego, wprowadza kwotę otrzymanej należności stosując do tego celu kurs faktycznie zastosowany (z dnia otrzymania zapłaty). Przedsiębiorca prowadzący hotel może także zastosować dla zaewidencjonowania zapłaty kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty, o ile nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego.

 

Koszty wyrażone w walucie obcej

Zasady ustalania różnic kursowych w odniesieniu do ponoszonych kosztów wyrażonych w walutach obcych są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu do przychodów należnych. Różnicą kursową jest w tym przypadku kwota wynikająca z porównania wartości poniesionego kosztu przeliczonego na złote według kursu średniego NBP (z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu) z wartością tego kosztu w dniu jego zapłaty (czyli kwoty dokonanej zapłaty przeliczonej według kursu f [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Małgorzata Dankowska, Agnieszka Owsiak

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *