Hotel zrównoważony

Zrównoważony hotel to obiekt przeznaczony do świadczenia usług noclegowych, funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to znacznie wykracza poza obszar ekologii. Personel zrównoważonego hotelu nie tylko jest zorientowany proekologicznie, lecz również angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Ziemia stanowi izolowany system o ograniczonej ilości zasobów, coraz bardziej niszczony przez człowieka. Wzrastająca na świecie produkcja oraz konsumpcja dóbr materialnych i usług jak hotelarstwo jest źródłem globalnych zagrożeń ekologicznych oraz społecznych. Niekorzystne kształtowanie się wskaźników ecological footprint oraz living planet indeks potwierdza wzrastającą presję człowieka na Ziemię oraz ciągłe zmniejszanie się bioróżnorodności na naszej planecie.

 

Zrównoważony rozwój

 

Obecnie w globalnym rozrachunku eksploatacja natury przekracza jej możliwości o około 20 proc. Co więcej, zużycie zasobów i emisja zanieczyszczeń będą się podwajać co 28 lat, a to oznacza że po 280 latach osiągną wielkość tysiąc razy większą niż dziś. Nie mniej istotne są problemy społeczne (ubóstwo, choroby, narkomania, alkoholizm, przestępczości, bezrobocie i inne), występujące we wszystkich regionach świata.

 

Globalne zagrożenia ekologiczne i społeczne zmuszają do przyśpieszenia działań mających na celu wdrażanie koncepcji sustainability. Koncepcja ta, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju (sustainable development), nakazuje uwzględnianie potrzeb ludzkości bez czynienia szkód przyszłym pokoleniom. Postuluje równoważenie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Paradygmat rozwoju, który szkodzi środowisku naturalnemu i ludziom zastępuje paradygmatem zrównoważenia. A to oznacza konieczność przekształcania tradycyjnej produkcji i konsumpcji w ich zrównoważone odpowiedniki. Hotelarstwo jako ważny obszar działalności gospodarczej powinno być włączone w ten nurt przekształceń. W dalszej części przedstawiono koncepcję zrównoważonego hotelu wraz z ważniejszymi wymogami, które powinien spełniać w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dóbr wchodzących i zasobów ludzkich. Skoncentrowano się na zarysie ważniejszych zagadnień, gdyż podjęta problematyka jest obszerna i transdyscyplinarna.

 

Zrównoważony budynek

 

Typowy hotel to budynek wraz z wyposażeniem i instalacjami, którego personel zaspokaja potrzeby bytowe klientów. Świadczenie usług hotelarskich jest możliwe dzięki zasileniom zewnętrznym w postaci dóbr materialnych i niematerialnych, służących bieżącej działalności (np. materiały biurowe, produkty potrzebne w gastronomii, środki czystości). Usługi noclegowe i gastronomiczne mają podstawowe znaczenie w tej sferze. Są one uzupełniane wieloma innymi udogodnieniami, jak usługi, kosmetyczne, fryzjerskie, rekreacyjne, lecznicze czy handlowe. Wszystkie te składowe działalności hotelarskiej powinny wykazywać się wysokim stopniem zrównoważenia.

 

Koncepcję tą przedstawiono w tabelce

[...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Arnold Pabian, Barbara Pabian

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *