Wyceniamy hotel jeszcze raz

Autor: Marta Kuniszyk
Marta Kuniszyk
Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych,
dyrektorem działu rozwoju w biurze zarządu Orbis SA.
Wykłada rachunkowość zarządczą w Szkole Głównej Handlowej

Hotel to przedsiębiorstwo składające się z kilku elementów, które wprawdzie wspólnie pracują na przychody, ale które można wycenić oddzielnie

W czerwcowym numerze "Hotelarza" w materiale, "Hotel za 100 tys. puszek coli", przedstawiliśmy kilka sposobów wyceniania wartości obiektów noclegowych. Dla przypomnienia, że wycenę hotelu można przeprowadzać różnymi metodami, zwracam uwagę na najważniejsze: można zastosować podejście odtworzeniowe (cost approach), metodę porównywalnych transakcji (sales comparison approach) czy też podejście dochodowe (income capitalization approach).

Ostatnia z wymienionych metod jest najbardziej pracochłonna, wymaga bowiem przeprowadzenia badania rynku i opracowania prognoz, ale pozwala jednocześnie najrzetelniej ocenić rynkową wartość obiektu z punktu widzenia jego faktycznego potencjału dochodowego. W praktyce w miarę możliwości warto stosować różne metody i ustalić ostateczną wartość obiektu przez porównanie ich wyników.

To jednak jeszcze nie wszystko...

Hotel to dość skomplikowany podmiot, nieruchomość o wyjątkowym charakterze, na którą składają się takie integralne składniki, jak działka - lokalizacja, budynek, wyposażenie i prowadzona w budynku działalność. Czasami potrzebujemy spojrzeć oddzielnie na poszczególne składniki, np. gdy chcemy wycenić "czystą" nieruchomość, abstrahując od wyposażenia, czy też wpływu, który na wyniki wywierają umiejętności zatrudnionej w hotelu kadry menedżerskiej. Wtedy musimy wartość hotelu podzielić pomiędzy poszczególne składniki, a to wymaga specjalnego podejścia.

Można spróbować np. tak...

Dochód hotelu jest wypadkową czterech elementów, niezbędnych do prowadzenia działalności. - Składnik pierwszy - lokalizacja. Trafny wybór lokalizacji pod budowę hotelu w dużym stopniu przesądza o jego potencjale dochodowym. Ten składnik hotelu nie da się już zmienić w trakcie jego eksploatacji, lokalizacja wprawdzie może zmieniać swój charakter na lepszy bądź gorszy, ale hotelu przenieść się już nie da.

Resztę można zmodernizować, poprawić, rozbudować bądź ograniczyć, dostosowując obiekt do wymagań rynku. - Składnik drugi - budynek. Budynek, w którym jest lub będzie prowadzona działalność, posiada określone parametry i cechy niezbędne dla wybranej marki, standardu. Funkcje tego budynku nie są już jednak niezmienne - w zależności od sytuacji na rynku, wysokości dostępnych środków i możliwości zwrotu mogą być modyfikowane. - Składnik trzeci - wyposażenie.

Dla uruchomienia działalności niezbędne będzie jeszcze całe wyposażenie ruchome (z ang. furniture, fixture & equipment - FF&E), pochłaniające dużą część nakładów (nawet 20-25 proc.), o względnie krótkim okres [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *