RAPORT CZYSTOŚĆ – czyli ile pokoi powinna sprzątać pani pokojowa

Co pewien czas do redakcji „Hotelarza” trafiają zapytania typu: „kierownik podniósł nam normę pokoi do sprzątnięcia z … na … Czy nie ma na to jakiegoś paragrafu?” Za każdym razem cierpliwie odpowiadamy: nie ma. Norma pokoi do posprzątania, tak jak i cały system efektywnego zarządzania czystością w hotelu, zależy od danego obiektu. Co nie znaczy, że nie ma wspólnych reguł, które powinny to wyznaczać…

 

Na pytanie „ile pokoi powinna posprzątać pani pokojowa” nie ma oczywiście jednej odpowiedzi. Dlatego zwróciliśmy się do samych hotelarzy, aby opisali, jak zorganizowany jest ten system w ich obiektach. I jak zwykle okazało się, że w hotelach sieciowych zorganizowany jest on lepiej, choć wiele polskich obiektów też utrzymuje profesjonalne zasady czystości.

 

Ile pokoi

Z tych wszystkich wypowiedzi wyłania się jednak pewna norma pokoi i obowiązków, jakie powinna wykonać pokojowa. Odpowiadając na zasadnicze pytanie: ile pokoi do posprzątania ma pokojowa, oznajmiamy: od 14 do 18.

Bardzo ważnym parametrem przy wyznaczaniu liczby pokoi jest ich status: „na czysto” czy „przy gościu”. Im więcej pokoi „na czysto”, które wymagają więcej czasu (ok. 25 – 30 min.), tym mniejsza jest ogólna liczba pokoi do posprzątania danego dnia. I odwrotnie, gdy do posprzątania jest więcej pokoi „przy gościu”, które zabierają mniej czasu (15 – 25 min.), wówczas pokojowa otrzymuje ich więcej. Najlepsze wydają się proporcje pół na pół, ale w tym przypadku dużo zależy od obłożenia. Do tego dochodzi też dbałość o przestrzenie publiczne, przede wszystkim korytarze.

 

Ile pokojowych

W związku z takimi normami pokoi i pozostałej pracy można określić, ile pokojowych potrzebnych jest np. w nowo otwieranym obiekcie z 50 i 100 pokojami. Zakładając średnio 15 pokoi na pracownika, na zmianie powinny być 3 pokojowe, a łącznie 4 – 6 (w 100-pokojowym odpowiednio – 6 pokojowych na zmianie, 10 – 12 łącznie). Nie należy zapominać, że potrzebne też będą dyżurne np. w godzinnych wieczornych czy nocnych, czyli należałoby dodać co najmniej jeszcze jedną pokojową.

Oczywiście można też posiłkować się outsourcingiem, ale lepiej utrzymywać też swoje pokojowe, którym w okresach sezonu czy większego obłożenia pomagają pracownicy zewnętrzni. Warto mieć przynajmniej swojego kierownika pięter.

I tu dochodzimy do struktury działu housekeepingu, bo już dział składający się już z 4 -5 pań to jest wyzwanie, a często działy te liczą 10 i więcej osób. Ktoś musi zorganizować ich pracę, sprawdzić i ocenić.

 

Struktura HSKP

Przy 4-5 osobowym dziale pokojowych powinien być już kierownik służby pięter (housekeeping manager), a przy większych – również inspektor pięter. A więc nawet w średniej wielkości obiekcie dział czystości składa się z kilkunastu pracowników, a często kilkunastu następnych dochodzących. W ramach struktury powinien też funkcjonować supevisor, który z jednej strony nadzoruje pracę pokojowych, a z drugiej jest w stałym kontakcie z recepcją i na bieżąco zarządza pracą (może to być kierownik pięter czy inspektor).

Przy tworzeniu działu służby pięter nie powinno się też zapominać o ważnej funkcji housemana. To pracownik, który pomaga pokojowym w najcięższych pracach, a na co dzień przenosi pościel i bieliznę z „brudnych” wózków, doczyszcza najbardziej zabrudzone elementy, obsługuje najcięższe maszyny. Poza tym do działu czystości należą często pracownicy zajmujący się praniem albo pralnią, w stałym kontakcie trzeba też być z pracownikiem technicznym.

 

Współpraca

Niezależnie od wszystkich norm, jakie można ustalić w zarządzaniu działem czystości, jego sprawne funkcjonalnie zależy od ścisłej współpracy z recepcją i z działem technicznym. Im lepsza jest wymiana informacji między nimi, tym sprawniej hotel działa.

To recepcja ma najlepsze informacje dotyczące wyjazdów, przyjazdów, wolnych pokoi, próśb gości itd. Dział housekeepingu ma natomiast najlepsze informacje, które pokoje są już posprzątane, w których znaleziono jakieś usterki, awarie czy zniszczenia, które wymagają naprawy, którzy goście już wyjeżdżają itd. Z kolei od ścisłej współpracy z działem technicznym zależy szybka naprawa pojawiających się problemów i oddanie go ponownie do użytku (co zawsze wymaga ponownego posprzątania).

Podstawową jednak kwestią przy tworzeniu sprawnego działu służby pięter jest stworzenie procedur czystości (planu higieny, regulaminu, checklisty), określającego plan czynności do wykonania przez pokojowe w tej samej kolejności. Na końcu każdy pokój powinien być skontrolowany przez inspektora albo kierownika piętra, niezależnie od tego, czy sprzątany był „na wyjazd” czy „przy gościu”.

 

Jak to się robi w...


Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński
Mariusz Nowakowski, kierownik hotelu Krasicki

 

DZIEŃ PRACY SŁUŻBY PIĘTER

W hotelu Krasicki dysponującym 122 pokojami, gdzie do zadań pokojowych należy dbanie o czystość we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem części gastronomicznej, zatrudnionych jest ok. 10 osób oraz dwie inspektorki pięter i kierownik służby pięter. Liczba pokojowych zależy od obłożenia hotelu – często wspomagamy się osobami na umowę zlecenie, stażystami czy praktykantami.

Ponieważ życie hotelu trwa praktycznie 24 godziny na dobę, praca służby pięter musi dostosować się do rytmu pracy poszczególnych działów. Nie ma wyznaczonych na stałe godzin sprzątania hotelu, jedyną ramą jest doba hotelowa. To powoduje następującą organizację pracy, w której pokojowe podzielone są na dwie grupy:

– dyżurne, które pracują na trzy zmiany, na godz. 7,15,23.

– pokojowe, których zmiana trwa od 8 do 16, a czasem od 9 do 17-18, ale z uwagi na dodatkową usługę „My Bed” muszą być na stanowisku min. do godz.20. Wszystko zgodnie z normami godzin wynikających z kodeksu pracy.

– inspektor służby pięter, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Pokojowych (w godz. 7-19)

– kierownik służby pięter (w godz. 8-16)

– kierownik hotelu, który czuwa nad funkcjonowaniem całego działu służby pięter, pracujący głównie w tygodniu w godz. 8-16, plus wizyty w dni wolne i świąteczne, a czasem w godzinach po zakończeniu pracy .

Pokojowe pracują w oparciu o pracy miesięczny i okresowy harmonogram (tygodniowy). Grafik miesięczny przygotowywany jest z wyprzedzeniem na podstawie danych statystycznych – prognozy zajętości dostępnej w systemie informatycznym. Jednak harmonogram najczęściej ulega zmianom, stąd najbardziej realny jest grafik tygodniowy, który pokazuje najbardziej dokładne potrzeby czekające na pracowników działu.

Dzień pracy działu służby pięter rozpoczyna się od porannej odprawy u kierownika hotelu

– kierownik służby pięter lub inspektorka przygotowują raporty dla pokojowych rozdzielają pracę i dodatkowe zadania do wykonania na dany dzień. Przedstawiany jest plan dnia

– godziny sprzątania, opuszczanie pokoi, przerwy konferencyjne, serwis nocny, omawiane są pilne sprawy czy problemy z jakimi się trzeba zmierzyć w danym dniu lub okresie. Rozdzielenie zadań (liczba pokoi do sprzątania) następuje w sposób możliwie proporcjonalny dla każdej pokojowej lub brygady: przyjmuje się, że w czasie dnia pracy pokojowa powinna sprzątnąć ok. 12 pokoi (w tej liczbie są pokoje do sprzątnięcia „na czysto”, „pobyty”, pokoje do sprawdzenia, ale też inne czynności na przydzielonych piętrach: odkurzanie, mycie okien, pranie wykładziny czy firan itp.

Kolejność pokoi do sprzątnięcia wynika z danych w raporcie sprzątania i dodatkowych informacji, które pokoje są „wyjazdowoprzyjazdowe”, czy pokoje zgłoszone zostały do recepcji z prośbą o sprzątnięcie (bo goście są na śniadaniu, wyszli na spacer itp), komunikatory na drzwiach do pokoi – „posprzątać” czy „nie przeszkadzać”. W pierwszej kolejności są monitorowane apartamenty i junior suity, tak aby serwis nie zakłócał pobytu gości.

okoju hotelowego „na czysto” to 30 min., a sprzątanie „pobytowe” powinno się zmieścić w 20 min. Ale w naszym hotelu pokoje różnią się między sobą wielkością, wyposażeniem, również kolorystyką, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o utrzymanie czystości. Stąd rozdzielanie liczby pokoi do sprzątnięcia musi uwzględniać te różnice – pokoje większe np. apartamenty czy juniory wymagają dłuższego czasu sprzątania, więc liczba tych pokoi jest zwykle mniejsza niż standardowych, a mniejsza liczba juniorów równoważona jest dodatkowymi zadaniami na piętrze (hole, ciągi komunikacyjne, okna itp.) Pokoje zajęte przez gości wymagają czasem dużo większej pracy

– zwłaszcza długie pobyty rodzinne.

Tu zanim uprzątnie się porozrzucane rzeczy i przedmioty, zabawki, czy brudne naczynia i przystąpi do właściwego sprzątania, mija więcej czasu, niż średni przewidziany czas na tę usługę. Na szczęście zdarzają się też pokoje zajęte, które wyglądają tak jak „prawie nieużywane”.

 

Crown Piast Hotel & Park, Kraków

Monika Sygieniewicz, kierownik służby pięter

CO PEWIEN CZAS ZMIANA PIĘTRA


Co jest kluczowe w planowaniu pracy służby pięter w taki sposób, aby przebiegała ona sprawnie i bez zastrzeżeń? Po pierwsze tak podstawowa rzecz, jak znajomość zakresu obowiązków przez panie pokojowe. Jest to o tyle istotne, że każdy hotel ma inne standardy, a wdrożenie krok po kroku w procedury umożliwia sprawne zarządzanie pracą i maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów. Każdy z przyjmowanych pracowników przechodzi gruntowne szkolenie, zostaje zapoznany z zasadami pracy a także z obowiązującymi normami, w które wchodzą między innymi technika ścielenia łóżka, sposób wykorzystywania środków czystości czy kolejność wykonywanych czynności.

Po około dwóch miesiącach od rozpoczęcia pracy czynności są wykonywane już automatycznie. Aby uniknąć rutyny, panie z działu służby pięter mają w ten sposób zaaranżowany grafik pracy, aby nie zanikła pozytywna motywacja i entuzjazm do pracy.

Realizowane jest to za pomocą zmiany pięter, co daje efekt zróżnicowanego otoczenia. Ponadto przy określaniu dni pracy brane są pod uwagę osobiste potrzeby każdej z pracownic.

Jak stworzyć idealny, prężny i zgrany zespół służby pięter? Już na etapie rekrutacji należy przyjrzeć się cechom kandydatki. Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto się zorientować, jaki typ osobowości ona reprezentuje, a także jakie są jej oczekiwania w stosunku do pracy.

Doświadczony kierownik w tej fazie jest w stanie ocenić, w jaki sposób [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
 • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Rafał Szubstarski

Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

22 komentarze do “RAPORT CZYSTOŚĆ – czyli ile pokoi powinna sprzątać pani pokojowa

 1. 16 pokoi podczas 8 godzinnego dnia pracy to zbyt dużo. Bierzemy wówczas pod uwagę tylko sprzątanie pokoi 16 x 30 min daje 8 godz. A gdzie przerwa śniadaniowa / przecież pokojowa też potrzebuje się odżywiać /, czas potrzebny do przygotowania wózków z pościelą i ręcznikami, należy również przed przystąpieniem do pracy uzupełnić potrzebne produkty, oprócz pokoi należy odkurzyć korytarze oraz często hol i toalety na parterze. A 2 x w tygodniu należy rozdzielić i poukładać pościel i ręczniki, które wróciły z pralni. Bardzo łatwo wymagać od pokojowej tego wszystkiego podczas 8 godzin, a potem ludzie się dziwią że w pokoju łazienka umyta byle jak albo kurz nie był dokładnie starty. Ludzie zacznijcie porządnie liczyć wszystkie czynności jakie wykonuje pokojowa i nie wymagać pracy ponad siły. Aby pokój był rzeczywście super i dokładnie posprzątany musi być na prawdę 30 minut dla pokoju na czysto. Wiem bo sama tyle potrzebuję ale pokój jest wysprzątany rzetelnie a łazienka zdezynfekowana. wyszorowana SPŁUKANA i wypolerowana na błysk a klient może być spokojny, że wchodzi do czystego pomieszczenia.

 2. Ale tak jak napisane pokój pokojowi nie równy,zależy co się znajduje w pokoju i jak duży???? Bo jak są 2 łóżka, 2 stoliki nocne, 2 lampki, telewizor, radio, telefon, stolik z 2 krzesłami i szafa oraz mała łazienka to można zrobić w pół godziny, to też jest ważne jak łazienka zabrudzona.
  Ja przepracowałam ponad 10 lat w hotelu z dwoma gwiazdkami to mogę coś na ten temat powiedzieć,wiec taka mowa że na pokój pół godziny to niech ta osoba co mówi zrobi to.
  Spisze każdą czynność co robiła i ile czasu jej to zajęło,a doba kończy się o 12 a zaczyna o 14 i jest np.16 pokoi do wymiany, to co wtedy?
  A gdzie reszta?Oprócz pokoi na wymianę trzeba gościom posprzątać,wejście, korytarze,wspólne toalety, czasem jeszcze okna jak brudne.
  Pościel i ręczniki trzeba spisać na pralnię,środki czystości spisać i zamówić.
  Ktoś kto tego nie robił nie ma bladego pojęcia o sprzątaniu pokojowej i ile czasu to zajmuje.
  To jest harówka jednym słowem- praca ponad siły ,ile można tak pracować??? A płaca marna. Dobrze komuś mówić, naczyta się bzdur o normach…, a co do śniadania i przerwy to pokojowa pewnie nie powinna jeść tylko harować od rana do nocy.

 3. Pracuje w 4-gwiazdkowym hotelu w UK, gdzie mamy 24 min na każdy pokój (na czysto i z gościem). Dziennie każda osoba ma średnio 16-18 plus extra pokoje jak ktoś sie nie wyrobi. Bywa ze na czysto trzeba zrobić 16-18 pokoi. Każdego dnia mamy inna prace dnia. Wózków nie pakujemy, bo ich nie mamy. Brudna i czysta pościel nosimy ręcznie do serwisu. Jedynie pakujemy chemię w wiaderko i akcesoria ktore zostawiamy w pokoju pakujemy w koszyczek przed praca. Jest przerwa pół h bezpłatna. Przy 18 pokojach wychodzi około 7,2 h pracy za minimalna stawkę. Po każdym dniu pracy trzeba odkurzyć korytarz i posprzątać sewis z posciela.

  • Hahahaha ! 4 gwiazdki i wy z pościel w rękach nosicie ??? Wstyd dla hotelu
   Ja pracuje w 4 gwiazdkowym hotelu w IE i mamy normalne trolleye niedopuszczalne jest żeby nosić brudna pościel w rękach , wasze pokoje muszą być bardzo małe bo my mamy 15 pokoi do posprzątania w 7 h w tym zależy od tego ilu jest gości max 15 deparczerow, w ciągu 24 minut nie da się dobrze posprzątać pokoju dlatego dziękuję bardzo za taki hotel ….

  • I poloki , taje, mongoly i inne przescigaja sie. w polsce pseudo kierownicy, ale na szczescie sa kraje , ze na pokoj jest 30 min i dziennie robi sie nie wiecej jak dziesiec pokoi, Przerwa na sniadanko, lunch, czasami obiad i zeby sie nie znudzilo tez inne prace

 4. ja pracuję w hotelu trzygwiazdkowym, w małej miejscowości. W hotelu jest 20 pokoi jesteśmy tam dwie etatowe i są dwie dochodzące w sezonach.Tak jak ktos pisał na pokój jest od 25 do 30 minut ale wszystko zalezy co zostawią po sobie goście. Najgorzej jest po weselach i przed weselami wtedy goście wychodza z pokoi koło 12 a następni już czekają w holu, wtedy lecimy ekspresowo często z dostawkami i nie dam uciąć ręki czy w tych pokojach wszystko gra:) Oprócz pokoi, mamy na głowie codzienne sprzątanie biura firmy do której należy hotel, oraz holu, schodów przed hotelem wraz z ogrodem, łazienek głównych na dole i przy salach. Mamy pralnie hotelowa która również jest na naszej głowie, same pierzemy ręczniki pościel oraz obrusy restauracyjne a potem maglujemy maglujemy. Ale ogólnie peraca nie jest ciężka, sa dni kiedy trzeba się spieszyć, zwłaszcza między weselami, ale sa też spokojne takie jak dzisiaj, byłyśmy we trzy ja na pralni i dwie na pokojach, pokoi do sprzątnięcia było 8 a reszta czyli 12 to wejściówki, czyli ogarnianie pokoju w którym sa nadal zameldowani goście. Osobiście wole robić wejściówki gdy goście są w pokoju, wtedy przygotowuję sobie wszystko pukam do drzwi i grzecznie pytam czy gość czegoś nie potrzebuje, zazwyczaj wezmą kilka rzeczy nie wpuszczają do środka, albo mówią ze niczego nie potrzebują i mam pokój z głowy 🙂

  • Witam,pracuję dwunasty rok w hotelarstwe jako pokojowa z niektórymi paniami sie zgodzę ze 30 minut posprzatac pokój i łazienkę da się zrobic u nas jest 68 pokoi oprócz nich mamy codziennie do posprzątania reustaurację,łazienki przy tej reustauracji,bołling,drugi budynek reustauracyjny,bo nasz hotel mieści sie w 4 oddzielnych budynkach do których musimy dochodzić pab,biura centrum konferencyjne sale bankietowa i oprocz tego klatki schodowe w obiektach oraz sale mieszczące sie w głównym hotelu.Jest nas obecnie 3 panie na umowe 2 na zlecenie i 1 na pół etatu,Zdaza się wymiana gosci cały obiekt a nas na zmianie jest trzy osoby albo cztery o 12 konczy sie doba a na 15 wjeżdzają goscie i co 30 minut na pokój nierealne zaczynasie sezon i tak mamy raz dwa razy w tygodniu opróczt grup goscie indywidualni,koszmar,mimo to pracujedwanascie lat i jestem zadowolona mimo cięzkiej pracy jak widze gosci zadowolonych i wracajacych do nas to daje mi to siłę do dalszej pracy

  • Jesli w hotelu sa organizowane wesela to nie jest hotelem tylko domem weselnym
   A pozostali goście co nie są weselni

 5. Pracowalam w kilku hotelach.
  Pokojowe sa to Superkobiety ktorym ciezka praca niestraszna.
  18 pokoi czasami 25 na 8 godzin.
  Wyscig z czasem do tego wymagana dokladnosc.
  Znalazl sie i czas na przerwe .
  Owszem wysilek nieraz ponad sily ale po latach pracy powiem jedno:
  Pokojowe to silne charaktery i silne fizycznie osoby.

  • Nawet powinnas!!!! Taki pokoj nalezy natychmiast opuscic I przekazac informacje do przelozonego. Nie wynos nic z pokoju ( Smieci czy brudna posciel). Nigdy nie rozmawiaj na ten temat z osobami postronnymi. To, ze w pokoju sa pluskwy , wcale nie znaczy, ze hotel jest brudny czy zle sprzatany. Niestety najczesciej stworzonka te przywozone sa przez gosci w walizkach. A zla opninia moze bardzo szybko wplynac na opinie hotelu. W czasach internetu to najszybsza droga by stracic klientow a co sie z tym wiaze- prace.
   Pozdrawiam.

 6. Pracując w hotelarstwie w dziale HK odniosłam wrażenie, że nikt nie bierze pod uwagę czasu, który pokojowa potrzebuje na: spakowanie wózka, uzupełnienie pościeli i ręczników w ciągu dnia (raczej nie da się spakować na cały dzień) oraz przemieszczanie. Ten ostatni punkt jest kompletnie ignorowany. Pokojowa to nie pracownica fabryki przy taśmie. Pokoje, które ma sprzątnąć zwalniają się w różnych porach, więc często jest zmuszona ciągnąć wózek z jednego końca korytarza na drugi, bądź jeździć na inne piętra (czekanie na windę). Magazynki z pościelą, chemią itp. nie zawsze znajdują się na każdym piętrze hotelu, czasem trzeba uzupełnić w pokoju coś mniej standardowego np. wieszaki, mydelniczkę, szczotkę toaletową – tych rzeczy, nikt nie wozi na wózku, bo zwyczajnie nie ma na to miejsca. Jeśli nie ma housemana, który przyniesie wyposażenie, pokojowa biega po magazynkach.

 7. Witam, pracuje na tym samym stanowisku co Wy doskonale wszystko rozumiem, u mnie w hotelu jest jeszcze gorzej nikogo nie obchodzi jakie mamy warunki pracy, a ludzie są szmaceni fizycznie i psychicznie jak o tym wszystkim myślę to, aż się płakać chce

 8. Kochane pracuje w hotelu z trzema gwiazdkami, na pokuj mamy 18 min , często nie ma pościeli w magazynku część z nas nie ma nawet swojego wózka. Przerwa 30 min nie płatna ładowanie wózka i odkurzanie korytaży charytatywnie.

 9. Wiecie co, kilka dni temu zaczelam pracowac w Szwajcarii jako pokojowka w *** hotelu i wcale nie jest lepiej. Praca bardzo kiepska, zgadzaja sie na nia tylko emigrantki, ktore w zasadzie nie maja wyjscia. Wyzysk w bialy dzien. Wynagrodzenie jest zalosne, a tempo pracy mordercze. Tylko co prawda rzadko zasuwamy cale 8 godzin (wyciagnelabym kopyta).
  Powiem szczerze, ze najgorsze sa jednak pokoje z goscmi, bo ich rzeczy bardzo utrudniaja sprzatanie.
  Dodatkowo hotel wynajmuje pokoje azjatyckim studentom, ktore sprzatamy 1 na tydzien, to jest dopiero armagedon.
  Na pokoj mamy 22 minuty, bez wzgledu na to, czy to ten zasyfiony przez tydzien przez studentow czy opuszczony po jednej nocy przez jednego goscia. jak sie nie wyrobisz to sa wielkie pretensje.
  Co jest najsmieszniejsze, pokoj ma byc na blysk, chociaz w niektorych sciana jest ubrudzona (tak, ze my tego nie zmyjemy), okna juz tak brudne, ze ledwo slonce sie przebija, a meble czesto uszkodzone…

 10. Piszę to świadectwo, ponieważ jestem naprawdę wdzięczny za to, co Theodore Jameson zrobił dla mnie i mojej rodziny, kiedy myślałem, że nie ma nadziei, że on przyszedł i sprawił, że moja rodzina znów była żywa, pożyczając nam pożyczkę po bardzo niskim oprocentowaniu 2%. Cóż, szukałem pożyczki, by uregulować swoje długi za ostatnie trzy miesiące, gdy tylko poznałem oszustwo i wziąłem pieniądze, dopóki w końcu nie spotkałem Boga wysłanego Pożyczkodawcy. Nigdy nie sądziłem, że w Internecie wciąż istnieją szczerzy pożyczkodawcy, ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu dostałem pożyczkę, nie marnując zbyt wiele czasu, więc jeśli jesteś tam, szukając pożyczki w jakiejkolwiek kwocie, radziłbym ci wysłać e-mail (theodorejamesonfinance @ gmail. com) zadzwoń lub napisz +12512704243 i bądź wolny od oszustw internetowych. dzięki … Bronisław z Gdyni.

 11. Komentuję, jestem z Polski. W czerwcu wyjeżdżam do Niemiec, aby założyć firmę z pożyczką w wysokości 38 000 euro, którą otrzymuję od Jameson finance Inc. Moje pytanie dotyczy osób, które potrzebują pieniędzy na swoje potrzeby biznesowe lub osobiste. Czy potrzebujesz pilnej i zabezpieczonej pożyczki? następnie skontaktuj się z Jameson Finance teraz e-mailem: (theodorejamesonfinance@gmail.com), ponieważ pomagają tak wielu ludziom z pożyczkami.

  Powodzenia wszystkim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *