EFH: pierwszy rok z nową strategią

Europejski Fundusz Hipoteczny SA opublikował jednostkowy raport roczny za 2007 r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 17,6 mln zł, co stanowi blisko pięciokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Przychody te pomniejszone o koszty sprzedaży oraz koszty ogólne zarządu dały w ubiegłym roku wynik dodatni na poziomie 2,5 mln zł.

Biorąc pod uwagę pozostałe operacyjne przychody i koszty, zysk z całokształtu działalności operacyjnej wyniósł 1,4 mln zł. Łączne przychody, tj. operacyjne i finansowe, wynosiły w roku sprawozdawczym 36,4 mln zł. Zysk brutto zaś wyniósł 15,4 mln zł, a zysk netto 12 mln zł. W roku 2006 roku zysk netto był dwudziestokrotnie mniejszy - wynosił 0,6 mln zł. Rok 2007 miał przełomowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju spółki EFH SA, która po przyjęciu nowej strategii ewoluuje w kierunku inwestycyjno-nieruchomościowym o profilu hotelarskim.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *