Hotelom grozi wzrost stawek wynagrodzeń za odtwarzanie

Rynek hotelarski jest jednym z najbardziej charakterystycznych sektorów działalności, do którego roszczenia od lat kierują organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ).

Kontrowersje wokół poprzednio obowiązującej procedury zatwierdzania stawek wynagrodzeń autorskich doprowadziły do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku (SK 40/2004), który uznał niezgodność przepisów regulujących przedmiotową procedurę z normami konstytucyjnymi. Podstawowym zastrzeżeniem Trybunału był brak w obowiązujących ówcześnie przepisach skutecznych mechanizmów umożliwiających zestawienie interesów twórców z interesami korzystających z utworów i osiągnięcie porozumienia co do wysokości wynagrodzeń autorskich.

 

Zmianie ulegają wszystkie umowy

Nowelizacja prawa autorskiego (Dz.U. 2010.152.1060), wprowadzająca nową procedurę uchwalania stawek, miała być odpowiedzią na oczekiwania zawarte w uzasadnieniu wyroku Trybunału, a prowadzone postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego miało stanowić płaszczyznę służącą do wypracowywania rozwiązań uwzględniających interesy i stanowiska obu stron. Podkreślenia wymaga nadanie szczególnego skutku orzeczeniom Komisji. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń, zmianie ulega automatycznie treść dotychczasowych umów licencyjnych łączących organizacje zbiorowego zarządzania oraz podmioty korzystające z praw autorskich i artystycznych wykonań, w których wynagrodzenia autorskie określone są na niższym poziomie.

Organizacja zbiorowego zarządzania w umowach z podmiotami korzystającymi z praw autorskich nie może zatem skutecznie przyjąć niższej stawki od tej, która została ustalona w tabeli. Strony umowy mogą natomiast swobodnie uzgodnić wyłącznie wyższe stawki od stawek w zatwierdzonej tabeli. Innymi słowy, orzeczenia Komisji traktowane są jak „powszechnie obowiązujące” w stosunku do wszystkich obecnych, jak również przyszłych stron umów dotyczących rozpowszechniania określonych utworów, czy artystycznych wykonań. 20 grudnia 2012 roku do Komisji Prawa Autorskiego został złożony wspólny wniosek o zatwierdzenie „Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych” ośmiu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na polu eksploatacji: odtwarzanie. Do wniosku załączona została tabela dotycząca poszczególnych rodzajów działalności, w tym prowadzonej przez hotele.

Ze względu na szeroki zakres typów działalności objętych tabelami i decydujący wpływ na treść obowiązujących umów, zdziwienie budzi relatywnie niskie zainteresowanie przedsiębiorców postępowaniami toczącymi się do tej pory przed Komisją Prawa Autorskiego. Podkreślić jednak należy, że problem braku zainteresowania n

[...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Sylwia Wiewiórka-Zyga , Paweł Jaworski

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *