Warimpex zamyka I półrocze ze stabilnymi wskaźnikami sprzedaży

Pierwsze półrocze 2013 przyniosło spółce deweloperskiej i inwestycyjnej Warimpex stabilne wskaźniki sprzedaży, pomimo mniejszej ilości pokoi w portfolio, wynikającej ze sprzedaży hotelu Angelo w Monachium oraz wysokich wskaźników w porównywalnym okresie ubiegłego roku dzięki EURO 2012. Spadek całościowych przychodów ze sprzedaży - o 6% do 31,4 mln EUR - jest wynikiem niższych przychodów ze sprzedaży z tytułu świadczenia usług deweloperskich na skutek ukończenia biurowca Le Palais w Warszawie. Bardzo pomyślnie wypadł wskaźnik EBITDA, jako szczególnie wymowny dla Warimpexu, ponieważ nie podlega on zniekształceniom wynikającym ze specyficznych w branży wycen. Wartość EBITDA była o 32 % wyższa i wyniosła 6,3 mln Euro. Wskaźnik EBIT wzrósł nawet o 55 % do 4,5 mln EUR. Jak było widać już w I kwartale tego roku, wynik z joint ventures, a więc głównie przedsięwzięć z udziałem 50%-owym lub niższym, które nie wchodzą bezpośrednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wykazał wartość ujemną. Oprócz typowego dla branży słabszego I półrocza oraz dzięki niezmiennym kosztom i planowym odpisom amortyzacyjnym, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, nie mamy tu do czynienia z efektami specjalnymi związanymi ze sprzedażą hotelu InterContinental w Warszawie. W sumie wynik z działalności finansowej osiągnął wartość ujemną w wysokości 10 mln Euro. Nie udało się tego jeszcze skompensować w I półroczu dobrym wynikiem operacyjnym i ostatecznie wynik finansowy netto okresu wyniósł minus 5,7 mln Euro. Liczne pozytywne impulsy w I półroczu 2013 Od początku roku Warimpex przeprowadził szereg działań w zakresie ukończenia projektów i otwarcia nowych obiektów (biurowiec Le Palais Warszawa, hotel Palais Hansen Kempinski Wiedeń), zmian kapitałowych (obligacje i obligacje zamienne w Warszawie), wynajmu (spółka-córka koncernu Gazprom w biurowcu w AIPORTCITY St. Petersburg) oraz refinansowania (refinansowanie kredytu w Jekaterynburgu). W sierpniu 2013 na krótko przed publikacją raportu za pierwsze półrocze udało się dokonać przekształcenia kredytu projektowego dla AIRPORTCITY w Petersburgu w wysokości 60 mln Euro w długoterminowy kredyt nieruchomościowy udzielony przez bank rosyjski. Lepsza struktura rat pozwoli na znaczą poprawę przepływów pieniężnych w całym projekcie oraz na zredukowanie krótko- i średnioterminowych zobowiązań. Koncentracja na obiektach z silną pozycją na rynku oraz na wzroście NOP „Jednocześnie wykorzystaliśmy ponowne ożywienie na rynku transakcyjnym na uporządkowanie naszego portfela, szczególnie w segmencie obiektów luksusowych w Pradze. Wynika to z faktu, iż widzimy nikłe szanse na szybką, długotrwałą poprawę sytuacji na tym rynku“, mówi Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu. „W związku z tym sprzedając na początku drugiego półrocza 5-gwiazdkowy praski hotel Palace, ogłosiliśmy zawarcie ważnej strategicznie transakcji. Mamy bowiem jasno sprecyzowany cel, którym jest dalszy wzrost w przyszłości wskaźników marży Net Operating Profit i przepływów pieniężnych. Uda nam się go zrealizować dzięki sprzedaży słabszych nieruchomości i koncentracji na naszych obiektach najwyższej jakości.“ – dodaje Franz Jurkowitsch. W I półroczu udało się już w ten sposób uzyskać 2%-owy wzrost Net Operating Profit w segmencie Hotels & Resorts, mimo zmniejszenia o 2% ilości pokoi, co było rezultatem sprzedaży udziałów w hotelu angelo w Monachium na początku roku. W segmencie Asset Management dzięki wynajęciu pomieszczeń w AIPORTCITY St. Petersburg udało się uzyskać wzrost przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych z 1 mln EUR do 2,8 mln EUR. Niezmienna wycena nieruchomości Na dzień 30 czerwca 2013 Warimpex poddał się ponownie wycenie przez niezależnych rzeczoznawców CB Richard Ellis (CBRE). NNNAV wynosi 3,1 Euro na jedną akcję, a więc 5 % poniżej wartości z ostatniej wyceny na dzień 31 grudnia 2012, jednak wciąż dwukrotnie powyżej aktualnego kursu akcji. Pozytywnie wypadł w wycenie na przykład hotel Chopin w Krakowie. W I półroczu udało się nabyć na własność nieruchomość pierwotnie wydzierżawioną od miasta Kraków do roku 2051, podwyższając wartość projektu. Otwiera to także opcję deweloperską na ogólnie słabo rozwiniętym rynku nieruchomości biurowych w Krakowie. „Jak wskazują doświadczenia, trzeci i czwarty kwartał są zwykle najlepszymi w branży hotelarskiej i jestem przekonany, że będziemy skutecznie rozwijać naszą działalność operacyjną. Dalsze sukcesy w bieżącym roku obrotowym są jednak silnie uzależnione od kolejnych transakcji sprzedaży. Prowadzimy już stosowne negocjacje handlowe. Jestem przekonany, że podjęte w minionych miesiącach działania wyznaczające kierunki naszej strategii, czyli koncentracja na obiektach o dobrym obłożeniu oraz obiecujących projektach deweloperskich, takich jak dalszy rozwój AIRPORTCITY St. Petersburg, to właściwa droga“, kończy Jurkowitsch.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *