Węgłowski prezesem IGHP

Wiceprezes Orbisu, Ireneusz Węgłowski, został szefem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego po rezygnacji Aleksandra Pietyry, dyrektora hotelu Novotel Katowice Centrum. Izba walczy z nowymi stawkami za prawa autorskie i prawa pokrewne. W grudniu złożyła w sądzie wniosek o ich odrzucenie, dzięki czemu wstrzymana została procedura wprowadzania nowych tabel stawek w życie.I reneusz Węgłowski od ponad 20 lat pełni funkcję wiceprezesa zarządu Orbisu. Specjalizuje się w inwestycjach i transakcjach dotyczących nieruchomości hotelowych. W spółce bezpośrednio nadzoruje takie obszary działalności jak relacje inwestorskie, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna oraz wdrażanie nowych technologii. Jest absolwentem ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa hotelowego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Po studiach pracował w warszawskich hotelach na różnych stanowiskach, w tym kilka lat na stanowisku dyrektora hoteli Polonia i Metropol. – Wybór na stanowisko prezesa zarządu IGHP traktuję jako wyróżnienie, ale też jako zobowiązanie do pracy na rzecz dalszej integracji środowiska hotelowego w Polsce. Chciałbym wzmocnić pozycję Izby jako najważniejszego przedstawiciela polskiej branży hotelowej, zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział po wyborze. Jednym z zamierzeń nowego prezesa jest afiliowanie IGHP w europejskiej organizacji hotelowej HOTREC, a także popularyzacja działań Izby i pozyskanie nowych członków.

– Wierzę, że dotychczasowa pozycja IGHP, wzmocniona skuteczną pracą całego zespołu Rady Izby, pozwoli nam osiągnąć stawiane cele, służące ochronie interesów hoteli. Jeszcze przed jego wyborem, 24 grudnia Izba złożyła w sądzie wniosek o odrzucenie tabel z nowymi stawkami za odtwarzanie utworów audiowizualnych w hotelach i pensjonatach. 10 lipca 2013 roku Komisja Praw Autorskich, zrzeszająca osiem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, zaakceptowała tabelę nowych stawek i wynagrodzeń wynikających z tych praw, obejmujących m.in. hotele i pensjonaty. – Nie jesteśmy przeciwni opłatom za odtwarzanie utworów muzycznych czy filmów, natomiast zbulwersowała nas forma ich wprowadzenia, bez procedur negocjacyjnych – mówi Ireneusz Węgłowski. Nowe stawki zostały uznane przez branżę hotelarską za rażąco wysokie. Z analiz wykonanych przez Izbę wynika, że hotelarze w Polsce płaciliby za odtwarzanie muzyki i filmów stawki 2,5-krotnie wyższe niż hotelarze w Niemczech, 7,5-krotnie wyższe od tych, jakie są płacone we Francji i blisko 10-krotnie wyższe od stosowanych na Węgrzech. Izba zareagowała na to powołując konsorcjum, do którego oprócz członków IGHP przystąpiło dodatkowo kilkadziesiąt podmiotów z branży. Dzięki środkom finansowym pozyskanym od członków konsorcjum Izba zaangażowała firmę GfK Polonia, której badanie potwierdziło, że hotele nie mają dodatkowego przychodu ani zysku z faktu, że odtwarzana jest muzyka czy też wybierany konkretny kanał

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *