65 mln zł zysku Orbisu

Grupa Orbis wypracowała w 2013 roku 65 mln zł zysku netto wobec 68,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny grupy wyniósł 81,9 mln zł wobec 83,7 mln zł w 2012 roku. Przychody netto ze sprzedaży spadły do poziomu 682,6 mln zł z 707,4 mln zł przed rokiem. „Rok 2013 był dobry dla Orbisu, Spółka osiągnęła pozytywne wyniki, pomimo trudnego początku roku. W drugim półroczu rynek hotelowy w Polsce wszedł w pozytywny trend, a Konferencja Klimatyczna, która odbyła się w listopadzie w Warszawie wpłynęła dodatkowo na poprawę wskaźników. W rezultacie zadowalające wyniki Orbisu po trzech pierwszych kwartałach 2013 zostały wzmocnione w czwartym kwartale, w którym odnotowano dwucyfrowy wzrost EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego. W 2013 roku nastąpił dynamiczny rozwój naszej sieci hoteli, podczas gdy 2012 rok przyniósł otwarcie 3 nowych hoteli, to w ubiegłym roku Orbis podpisał 8 nowych umów franczyzy, co oznacza powiększenie oferty o około 700 nowych pokoi. ”.- powiedział Laurent Picheral komentując wyniki Spółki w 2013 r. Rok 2013 upłynął pod znakiem szybkiego rozwoju sieci hoteli poprzez franczyzę i zarządzanie. W okresie 12 miesięcy 2013 roku Orbis podpisał 8 tego rodzaju umów, dzięki czemu baza hotelowa powiększy się o prawie 700 nowych pokoi. Łącznie Spółka podpisała dotychczas 18 umów, na podstawie których do eksploatacji oddano już 7 hoteli (ponad 800 pokoi). W 2014 roku Spółka będzie nadal koncentrować się na rozwoju poprzez zawieranie umów franczyzy i umów o zarządzanie. Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Należy zauważyć, że w wynikach 2012 roku uwzględniono jednorazowy pozytywny efekt wywołany organizacją mistrzostw EURO 2012, dzięki którym Orbis wykorzystał nadarzające się wyjątkowe możliwości sprzedażowe i poprawił zarówno wskaźniki operacyjne, jak i finansowe. W rezultacie, łączne przychody Grupy Hotelowej Orbis w 2013 roku nieznacznie spadły, o 3,8% w porównaniu do 2012 roku i wyniosły 682,6 mln zł. Dodatnie wskaźniki ekonomiczne w drugiej połowie 2013 roku przyniosły znaczącą poprawę nastrojów konsumentów, co miało bezpośredni pozytywny wpływ na ogólne wyniki Orbisu. W czwartym kwartale 2013 Spółka odnotowała znaczny wzrost EBITDA o 49,2% w porównaniu do 2012 roku (44,0 mln zł). Ze względu na bardzo dobre wyniki operacyjne czwartego kwartału oraz konsekwentną kontrolę kosztów, wskaźnik EBITDA za 2013 rok przekroczył prognozy publikowane przez Orbis we wrześniu 2013 roku, osiągając poziom 199,1 mln zł. Trwały wzrost wyników operacyjnych Na początku 2013 roku, kiedy polska gospodarka była jeszcze w fazie spowolnienia, Orbis wdrożył intensywną strategię wzrostu sprzedaży w celu utrzymania, a nawet zwiększenia udziału w rynku. Dzięki tej strategii Spółka odnotowała wzrost frekwencji (OR) o 3,0 pp w ujęciu „like-for-like” w ciągu roku do poziomu 58,8%. Wyraźny trend wzrostowy w polskiej gospodarce można było zaobserwować analizując wyniki drugiej połowy roku. W czwartym kwartale 2013 wszystkie wskaźniki operacyjne Spółki w obu segmentach biznesowych wzrosły. Inwestycje kapitałowe i modernizacje W roku 2013 Spółka zainwestowała w poprawę jakości produktu i  zwiększenie konkurencyjności hoteli należących do Grupy poprzez ich modernizację. W pierwszej kolejności przeprowadzono modernizacje flagowych hoteli Grupy Orbis, zwłaszcza w Warszawie i na innych kluczowych rynkach, tzn. w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. Hotele w tych miastach zapewniają osiągnięcie najwyższych wskaźników zwrotu z zainwestowanych nakładów kapitałowych (ROCE). Jednocześnie Orbis poczynił znaczące nakłady na systemy informatyczne i dystrybucji, ich znaczenie rośnie na dzisiejszym - coraz bardziej konkurencyjnym rynku, na którym działają internetowe biura podróży. Dzięki tym działaniom przychody Orbisu uzyskane za pośrednictwem centralnych systemów rezerwacji wzrosły w 2013 roku o 37%. Ogółem nakłady kapitałowe poczynione przez Grupę Hotelową Orbis w 2013 roku wyniosły około 95 mln zł. „W 2013 roku Orbis rozwinął i udoskonalił swoją działalność. Dzięki koncentracji wyłącznie na branży hotelarskiej (sprzedaż spółki Orbis Transport), ekspansji sieci na podstawie nowych umów franczyzy i o zarządzanie, dalszej realizacji planu redukcji kosztów oraz modernizacji kluczowych hoteli, Orbis wchodzi w 2014 rok jako bardziej efektywne przedsiębiorstwo. Priorytety na 2014 rok pozostają bez zmian. Wierzymy, że stan polskiej gospodarki pozwoli nam kontynuować rozwój w sposób zrównoważony.” – powiedział Laurent Picheral.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.