Zmiany w ustawie o hotelach

Możliwość prowadzenia małych hoteli w budynkach mieszkalnych, zmiana definicji moteli, zredukowanie liczby obiektów hotelarskich o domy wycieczkowe i pola biwakowe, zdecentralizowanie systemu kategoryzacji
- to najważniejsze zapisy dla branży hotelowej, jakie znalazły się w nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przesłało ją właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

Po kilkunastu miesiącach prac resort przygotował w końcu nowelizację ustawy z 1997 roku.O ile w branży turystycznej wywołał on duże emocje, bo zakłada m.in. znaczące podwyższenie gwarancji finansowych dla touroperatorów i zwiększenie zakresu ochrony, co drastycznie podniosłoby koszty funkcjonowania biur podróży, o tyle branża hotelarska przyjęła go spokojnie, choć przynosi kilka istotnych zmian.
Do art. 35 dodano zapis mówiący, że "usługi hotelarskie w niewielkim rozmiarze, do
20 miejsc noclegowych, mogą być świadczone w budynkach mieszkalnych". W art. 36 zmieniono definicję motelu. Według obecnej są to "hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem", według propozycji ministerstwa byłyby to "obiekty położone przy drogach, zapewniające klientom miejsca parkingowe".


Listę rodzajów obiektów hotelarskich zmniejszono o domy wycieczkowe i pola biwakowe.
W art. 38 nadającym prawo do kategoryzowania obiektu wyłącznie marszałkom województw dodano ustęp mówiący, że "wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego może dokonywać zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję na podstawie porozumienia marszałka województwa i wójta (burmistrza, prezydenta miasta)".
Ministerstwo zmianę tę tłumaczy tym, że "system standaryzacji obiektów hotelarskich wdrażany jest bardzo powoli, głównie za sprawą skomplikowanych przepisów innych ustaw, m.in. o zagospodarowaniu przestrzennym i budowlanym.


Zadania związane ze standaryzacją obciążają przede wszystkim jeden szczebel administracji rządowej, co dla małych obiektów (pensjonatów, schronisk) oznacza nadmierną centralizację".
Zmieniono też ogólny zapis tego artykułu mówiący, że przed wydaniem decyzji kategoryzacyjnej właściwe organy "mogą zwracać się o opinię do wyspecjalizowanych stowarzyszeń". Dookreślono, że marszałek województwa może powołać zespół składający się z przedstawicieli marszałka, osób posiadających kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich wskazanych przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystki i hotelarstwa".
Po konsultacjach międzyresortowych projekt nowelizacji powinien trafić do Sejmu na przełomie roku.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Zmiany w ustawie o hotelach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *