Polskie hotele z dwucyfrowym wzrostem sprzedanych noclegów

Dane GUS za I kwartał tego roku potwierdzają, że ożywienie na rynku hotelowym o którym mówią hotelarze, znajduje uzasadnienie w twardych liczbach. W pierwszych III miesiącach tego roku polskie hotele udzieliły 5,80 mln noclegów, co stanowi wzrost aż o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Fot. Pixbay
Liczba noclegów udzielonych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wzrosła o 5,3% rok do roku do 11,33 mln. Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w ciągu I kwartału 2014 r. wyniosło 35,2% (w stosunku do 34,4% w roku ubiegłym). Na niski wzrost tego wskaźnika wpływ ma spadek liczby udzielonych noclegów w motelach (o 24%), pensjonatach (o 18%), oraz innych obiektach hotelowych (o 4%), przy znaczącym wzroście parametru w hotelach (o 11%). W analizowanym okresie najwięcej noclegów - 2,1 mln udzielono w województwie małopolskim, co stanowiło 18,6% wszystkich udzielonych noclegów oraz w województwach: zachodniopomorskim (13,1%), mazowieckim (11,8%) i dolnośląskim (11,4%). Najmniej noclegów udzielono w województwach opolskim (110,1 tys.), lubuskim (160,9 tys.) i podlaskim (162,6 tys.). Dla tych trzech województw udział w rynku świadczenia usług noclegowych wyniósł łącznie zaledwie 3,8% noclegów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost liczby udzielonych noclegów nastąpił w 13 województwach: warmińsko-mazurskim (18,4%), pomorskim (13,0%), opolskim i podkarpackim (po 12,6%), wielkopolskim (11,8%), mazowieckim (10,3%), kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, łódzkim i podlaskim (wzrost od 0,7% do 6,2%). W pozostałych województwach zanotowano spadek liczby noclegów, z czego największy w województwie lubuskim (7,9%).

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.