Nowy właściciel hotelu Łeba

73 pokojowy hotel Łeba nie jest już własnością Europejskiego Funduszu Hipotecznego. Trzygwiazdkowy hotel zgodnie z przedwstępną umową stał się już oficjalnie własnością spółki ZEN 2014 z siedzibą w Warszawie. Kwota transakcji to zaledwie 1 tys. zł. Cena sprzedaży uzasadniona jest wysokością zobowiązań, w szczególności zobowiązań publicznoprawnych, które na wskazany w umowie dzień 28 kwietnia 2014 r. oszacowane zostały w kwocie 1.052.156,35 zł, zobowiązań wynikających z umowy kredytu zaciągniętego w banku Raiffeisen Bank S.A., które wg stanu na wskazany w umowie dzień 28 kwietnia 2014 r. wynosiły 8.303.166,56 zł oraz pozostałych zobowiązań w kwocie 646.558,95 zł. Umowa została zawarta pod następującymi warunkami rozwiązującymi: - zwolnienie Spółki ze wszystkich udzielonych przez Spółkę spółce Łeba Hotel sp. z o.o. poręczeń i gwarancji oraz zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomościach spółki Talty S.A. związanych z umową kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank S.A.; -uzyskania pisemnej zgody Raiffeisen Bank S.A. na dokonanie transakcji zbycia udziałów. W umowie została przewidziana kara umowna w wysokości 1.000.000,00 zł na wypadek niezrealizowania warunków rozwiązujących przez spółkę ZEN 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do dnia 30 września 2014 r. Zapłata kary umownej została zabezpieczona w postaci udzielonego poręczenia przez spółkę OM sp. z o.o.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *