Imprezy turystyczne wyłączone z ustawy o prawach konsumenta

Za sześć miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy o prawach konsumenta. Opublikowana ustawa wdraża do polskiego prawa m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie praw konsumentów. Oznacza to, że prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE. Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku - to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Wyłączenie imprez turystycznych z zakresu ustawy Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta, przepisy tej ustawy nie są stosowane do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). Oznacza to, że np. w przypadku umowy o imprezę turystyczną zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi 14 dniowe prawo do odstąpienia od niej. Prace nad nową dyrektywą dotyczącą imprez turystycznych Kwestie ochrony praw konsumentów zawierających umowy o imprezę turystyczną będzie regulować nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Prace nad dyrektywą trwają od lipca 2013 r. Dyrektywa zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.