Duży wzrost zysku Grupy Orbis

Pozytywny trend gospodarczy, który zaznaczył się na rynku w drugiej połowie 2013 roku, utrzymuje się także w tym roku. Grupa Orbis w I półroczu tego roku odnotowała 26,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 20,70 mln zł zysku rok wcześniej - podano w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,78 mln zł wobec 27,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,78 mln zł w I-II kw. 2014 r. wobec 316,88 mln zł rok wcześniej. Jak podreśla Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA - " Zwiększony popyt na imprezy MICE w hotelach wszystkich marek wywierał korzystny wpływ na wyniki Grupy. Pozytywne tendencje odnotowano także w zakresie liczby klientów biznesowych, odwiedzających nasze hotele w pierwszej połowie roku. Z drugiej strony wystąpił nieznaczny spadek popytu ze strony turystów, co szczególnie odczuły hotele ekonomiczne. Ogólnie wyniki operacyjne Orbisu utrzymują się na dobrym poziomie. Widoczny jest wzrost przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR) (o 3,0% w ujęciu „like-for-like”), będący efektem zarówno wyższych cen (wzrost średniej ceny za pokój (ARR) o 2,2% w ujęciu „like-for-like”), jak i rosnącej frekwencji (wskaźnik OR wzrósł o 0,4 pp w ujęciu „like-for-like”). W podziale na segmenty działalności, w ujęciu „like-for-like” wskaźnik RevPAR wzrósł o 3,9% w hotelach kategorii średniej i wyższej i spadł nieznacznie o 0,1% w hotelach ekonomicznych. Na osiągnięte wyniki największy wpływ wywarły ceny, które wzrosły w obu segmentach biznesowych: o 1,1% w hotelach kategorii średniej i wyższej w ujęciu „like-for-like” i o 3,6% w hotelach ekonomicznych (...)Orbis wzmacnia swojąp ozycję lidera także poprzez rozwój produktu. W pierwszym półroczu 2014 r. na projekty modernizacyjne przeznaczono kwotę 42,5 mln zł."

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *