Świadczenia nabywane od zagranicznych kontra hentów a podatek u źródła w Polsce, cz. 2

Autor: Małgorzata Nicewicz
W poprzednim numerze poruszona została kwestia wątpliwości, czy dochód zleceniobiorcy z tytułu świadczenia tzw. usług niematerialnych faktycznie osiągany jest na terytorium Polski. W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Polski, wskazaliśmy na praktyczne trudności wiążące się z ustaleniem, czy dochód ten stanowi klasyczny zysk przedsiębiorstwa, czy też należy do kategorii należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, tj. mieszczących się zgodnie z definicją należności licencyjnych zawartą w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym numerze prezentujemy wątpliwości interpretacyjne związane z rozliczaniem konkretnych świadczeń nabywanych z zagranicy. Problemy z klasyfikacją Przedsiębiorcy z branży hotelowej napotykają liczne trudności związane z ustaleniem rodzaju należności, tj. ustaleniem czy wynagrodzenie płacone kontrahentowi zagranicznemu jest dla kontrahenta zyskiem jego przedsiębiorstwa (opodatkowanym zwyczajowo wyłącznie w kraju jego siedziby), czy też mieści się w definicji należności licencyjnych i jako taki podlega opodatkowaniu u źródła w Polsce. Sposób kwalifikacji nabywanych świadczeń w znacznym stopniu zależny jest od postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem siedziby kontrahenta. Stąd też przed podjęciem decyzji o poborze bądź nie podatku u źródła, konieczne jest każdorazowo dokładne przeanalizowanie postanowień odpowiedniej umowy. Kwalifikacja pewnych rodzajów świadczeń sprawia w praktyce istotne trudności i to często niezależnie od państw siedziby zleceniobiorcy (zapisy niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania są w odniesieniu do pewnych świadczeń analogiczne). W dalszej części artykułu zostaną przedstawione wybrane kwestie wątpliwe, poruszone w interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych, które mogą okazać się istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelowej. A) dzierżawa urządzeń biurowych (laptopy, drukarki, faksy itp.) Interpretacja indywidualna z 16.06.2014 r. sygn. IBPBI/2/423-330/14/BG Rodzaj usługi - umowa dzierżawy urządzeń biurowych, w szczególności drukarek oraz centrali telefonicznej wraz z telefonami Zleceniobiorca - spółka niemiecka niemająca siedziby ani zakładu w Polsce Rozstrzygnięcie - wyrażenie „urządzenia przemysłowe” obejmuje również sprzęt biurowy, stąd wypłacane wynagrodzenie stanowi należność licencyjną, od której należy potrącić podatek u źródła Definicja należności Umowa o unikaniu podwójnego licencyjnych opodatkowania Polska–Niemcy: „wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, naukowej lub handlowej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wszelkiego rodzaju wypłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia, lub innych podobnych praw osobistych oraz do wypłat otrzymywanych jako wynagrodzenie za nagranie przez radio lub telewizje występów sportowców lub artystów.” Jedną z kategorii przychodów, od których pobierany jest podatek u źródła, są tzw. należności licencyjne, do których zalicza się także wynagrodzenie z tytułu użytkowania urządzeń przemysłowych. Niestety, ani polskie przepisy, ani też większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie zawierają definicji legalnej terminu „urządzenia przemysłowe”. W konsekwencji niektóre organy podatkowe twierdzą, że pojęcie „urządzenie przemysłowe” powinno być rozumiane maksymalnie szeroko. Ich zdaniem, pojęcia „urządzenia przemysłowego” nie można zawężać wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy czynnościach produkcyjnych. Takie stanowisko zostało zaprezentowane ostatnio w interpretacji indywidualnej z dnia 16 cz [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *