RevPAR w hotelach Orbisu rośnie o 14 proc.

Grupa hotelowa Orbis podała oficjalne wyniki osiągnięte w I kwartale tego roku. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 229 mln zł. Znacząco wzrósł RevPAR, bo aż o 14 proc. na co największy wpływ miał wzros obłożenia o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014.
Fot. Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge
Wyniki operacyjne i finansowe Pierwszy kwartał tego roku przyniósł hotelowej spółce znaczący wzrost wyników operacyjnych. Odnotowała ona rekordowo wysoki poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto tj. 229,2 mln zł, a EBITDAR osiągnął wielkość 42,9 mln zł, co stanowi wzrost o odpowiednio 12,6% i 39,0% w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 r. Warto podkreślić, iż w większości państw regionu zanotowano istotny wzrost frekwencji w porównaniu do wyników pro forma w analogicznym okresie 2014 r. Łączna frekwencja wyniosła 53,5% (+7,0 p.p.), dzięki czemu, wskaźnik RevPAR wzrósł o prawie 14%. Wskaźniki operacyjne w podziale na segmenty geograficzne W Polsce obłożenie w hotelach Grupy wzrosło o 9 pp. z 45,8% w I kwartale 2014 (dane pro forma) do 54,8% w tym roku. Średnia cena za pokój (ARR) spadła o 3% ze 198,8 zł do 192,9 zł, natomiast RevPAR wzrósł aż o 16% z 91,1 zł do 105,7 zł. Na Węgrzech frekwencja wzrosła o 4,3 pp. z 42,2% do 46,5%. ARR wzrósł o 5,1% z 198,9 zł do 209,1 zł, natomiast RevPAR wzrósł o 15,9% z poziomu 83,9 zł do 97,2 zł. W Czechach obłożenie spadło o 0,4 pp. z 54,5% do 54,1%, ARR pozostał na poziomie 167,4 zł, natomiast RevPAR zmniejszył się o 0,9% z 91,3 zł do poziomu 90,5 zł. Największy udział w przychodach Grupy miały hotele zlokalizowane w Polsce (67,1%) oraz na Węgrzech (19,4%). Mimo braku dużych imprez, które miały miejsce w I kwartale 2014 roku (takich jak np. odbywające się w zeszłym roku w Trójmieście Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, czy też Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym w Budapeszcie) to polskie i węgierskie hotele osiągnęły największy wzrost przychodów z usług noclegowych w I kwartale 2015 roku (odpowiednio o 13,5 mln zł, tj. 16,0% oraz 3,8 mln zł, tj. 15,8%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższa frekwencja w niemal wszystkich krajach wpłynęła również na wzrost przychodów z gastronomii. Istotny wzrost został odnotowany w Polsce (+5,3 mln zł, tj. 13,3%) oraz na Węgrzech (+1,4 mln zł, tj. 11,8%). W Polsce pozytywne efekty przynosi nowy koncept restauracji WineStone w hotelach marki Mercure oraz połączenie baru i restauracji (projekt NOVO2) w hotelach Novotel. Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Grupy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z przychodami za I kwartał 2014 roku. W I kwartale 2015 roku 63,7% przychodów stanowiły wpływy z usług noclegowych, a 29,0% z usług gastronomicznych. Przychody z franczyzy i zarządzania miały 1,1–procentowy udział w przychodach Grupy. Wyniki hoteli własnych i franczyzowych W I kwartale 2015 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych wyniósł 105,0 zł, czyli był o 13,9% wyższy w porównaniu do danych pro forma za I kwartał 2014 roku (tj. danych uwzględniających wyniki zakupionych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej). Średni przychód na 1 dostępny pokój wahał się od 79,2 zł w hotelach ekonomicznych do 116,1 zł w hotelach Up&Midscale. Różnice w przychodach hoteli własnych na 1 dostępny pokój występowały także w przekroju geograficznym. W hotelach działających w pozostałych krajach (Litwie, Rumunii i Słowacji) przychody były najwyższe i wynosiły 156,0 zł. Najniższy poziom wskaźnika RevPAR zanotowano natomiast w hotelach operujących w Czechach (90,5 zł). Polskie hotele Grupy Orbis wygenerowały wyniki zbliżone do średniej dla całej Grupy. Przychód na 1 dostępny pokój wyniósł 105,7 zł i był o 16,0% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na koniec marca 2015 roku w ramach sieci Grupy Orbis operowało w sumie 25 hoteli działających na podstawie umów franczyzowych lub o zarządzanie. W I kwartale 2015 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach zarządzanych lub franczyzowanych wyniósł 89,2 zł, czyli był o 2,2% wyższy w porównaniu do danych pro forma za I kwartał 2014 roku. Średni przychód na 1 dostępny pokój wahał się od 59,4 zł w hotelach ekonomicznych do 118,2 zł w hotelach Up&Midscale. Występowały znaczne różnice w średnich przychodach hoteli zarządzanych lub franczyzowanych przypadających na 1 dostępny pokój w ujęciu geograficznym. W hotelach działających na Węgrzech przychody były najwyższe i wynosiły 102,4 zł. Najniższy poziom wskaźnika RevPAR zanotowano natomiast w hotelach operujących w Czechach (53,1 zł). Polskie hotele Grupy Orbis wygenerowały nieco lepsze wyniki w porównaniu ze średnią dla całej Grupy. Przychód na 1 dostępny pokój wyniósł 94,2 zł i był o 3,5% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dalszy rozwój W styczniu 2015 r. Orbis podpisał ostateczną umowę z Accor, swoim strategicznym partnerem i akcjonariuszem, na podstawie której nabył sieć 38 hoteli o łącznej liczbie ponad 7 tys. pokoi. Hotele te stanowiły własność Accor bądź działały na podstawie umów dzierżawy lub franczyzy. Ponadto Orbis został wyłącznym licencjodawcą wszystkich hotelowych marek Accor w 16 krajach regionu. W pierwszym kwartale br. została również podpisana nowa umowa franczyzy hotelu ibis Riga w Rydze (otwarcie planowane jest na 2016 rok). W nadchodzących miesiącach i latach następować będzie dalszy rozwój sieci hotelowej w ramach każdego z powyższych modeli operacyjnych. Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne (CAPEX) w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły 10 mln zł. Dotyczyły one m.in. własnych projektów związanych z budową dwóch hoteli: Mercure w Krakowie (200 pokoi) i ibis w Gdańsku (120 pokoi). Ponadto kontynuowano modernizację hotelu Novotel Warszawa Centrum oraz prace remontowe związane ze zmianą marki hotelu Orbis Gdynia, który w marcu dołączył do sieci Mercure. Również w hotelach Orbis Posejdon Gdańsk i Orbis Magura w Bielsku-Białej prowadzone były modernizacje związane z podwyższeniem komfortu pobytu gości i zmianą marek. Od 1 maja br. hotel Posejdon działa już pod marką Mercure, a w lipcu br. Magura zmieni nazwę na ibis Styles. W pierwszym kwartale 2015 r. rozpoczęto też przygotowania do zaplanowanej modernizacji i zmiany marki hotelu Orbis Wrocław. - Po zawarciu z Accor strategicznej transakcji, która przyspieszyła rozwój spółki i powiększyła sieć o 38 hoteli działających w 5 nowych krajach, odnotowaliśmy znaczny wzrost skali naszej działalności i wzmocniliśmy pozycję Grupy Orbis, jako lidera branży hotelarskiej w Europie Wschodniej. Ponadto, w warunkach trwałego, pozytywnego otoczenia makroekonomicznego w tym regionie, w pierwszym kwartale 2015 r. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które potwierdzają pozycję Grupy Orbis w branży – powiedział Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA. Zwracając się ku przyszłości widzimy możliwość kontynuowania rozwoju Orbisu w zakresie powiększania sieci hoteli co przyczyni się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Obecnie nie odnotowujemy negatywnych sygnałów w otoczeniu gospodarczym, a Zarząd Spółki uważa, że najlepsze dni naszej - teraz znacznie większej i silniejszej Grupy - są przed nami. – dodał Gilles Clavie. Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Orbis Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Centralnej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach. Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *