Duży spadek przychodów Warimpeksu

Hotele w Rosji wciąż mocno ciążą na wynikach Warimpeksu. Pomimo dodatnich wyników uzyskiwanych przez obiekty na pozostałych rynkach, przychody ze sprzedaży w rosyjskich hotelach w I półroczu były niższe od ubiegłorocznych w tym samym okresie o niemal 36 %. Przełożyło się to na łączne przychody uzyskane przez spółkę w segmencie nieruchomości hotelowych, które spadły do 25,8 mln euro, czyli o 17% w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 r.
Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu
Podobnie kształtuje się sytuacja w czeskich Karlovych Varach, gdzie hotel Dvorak znacząco odczuł brak gości z Rosji. Przychody tego obiektu spadły o blisko 40 %. Hotele zlokalizowane poza Rosją wypracowały dobre wyniki, a wskaźnik Net Operating Profit (NOP) na jeden dostępny pokój wzrósł o 12%. Wyniki hoteli w Polsce Obłożenie dzierżawionego przez Warimpex hotelu InterContinental nie zmieniło się i wyniosło 78 %, średnia cena pokoju w euro wzrosła. Hotel andel’s w Łodzi uzyskał obłożenie w wysokości 61 % (1-6 2014: 61 %),średnia cena pokoju w euro pozostała niezmieniona. Obłożenie hotelu Chopin w Krakowie wzrosło z 58 % do 67 %, średnia cena pokoju w euro utrzymywała się na stałym poziomie. W hotelu andel's w Krakowie obłożenie wyniosło 75 % (1-6 2014:72 %), średnia cena pokoju wzrosła o ok. 10 %. Obłożenie pokoi w hotelu turystycznym Amber Baltic w Międzyzdrojach wyniosło 44 % (1-6 2014: 43 %), średnia cena pokoju pozostała niezmieniona. Oprocz ww. hoteli Warimpex posiada 50%-owy udział w wieżowcu biurowym Parkur Tower w Warszawie, wynajętym w ok. 90 %. Sytuacja finansowa Na działalność operacyjną hoteli w I półroczu 2015 w odniesieniu do porównywalnego okresu wpływ wywierały w dalszym ciągu skutki kryzysu rosyjskiego i spadku wartości rubla. Spadek przychodów ze sprzedaży jest głownie skutkiem częściowo znacznych spadków obrotów w hotelach Dvorak (Karlove Vary), Liner (Jekaterynburg), angelo Jekaterynburg i Crowne Plaza (St. Petersburg). Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych – przychody ze sprzedaży Investment Properties – spadły na skutek sprzedaży obu biurowców Jupiter w St. Petersburgu. Przychody spółki ze sprzedaży spadły o 24 %: z 36,7 mln euro do 27,9 mln euro. Wskaźnik EBITDA spadł o 23 % z 7,7 mln Euro do 5,9 mln euro, a EBIT z -1,4 mln do -19,2 mln euro. Spadek wskaźnika EBIT jest spowodowany przede wszystkim ujemnym wynikiem z wyceny nieruchomości biurowych i utratą wartości hoteli. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się z -10,7 mln euro na -3,4 mln euro dzięki przychodom z tytułu spłaty pożyczek w euro od jednostek zależnych, u których waluta funkcjonalna jest inna niż Euro. W efekcie wynik finansowy netto okresu był ujemny i wyniósł -24,9 mln euro w porównaniu do -10,8 euro tego samego okresu w roku ubiegłym. „Trudna sytuacja gospodarcza w Rosji jest dla nas bez wątpienia wielkim wyzwaniem. Abstrahując od faktu, że złagodzenie sytuacji doprowadzi do odwrócenia tendencji obniżających nasze wyniki, cały czas intensywnie pracujemy nad poprawą przychodów z naszych hoteli, nad transakcjami i projektami deweloperskimi. We wrześniu spodziewamy się zamknięcia transakcji sprzedaży hotelu andel’s w Berlinie. Do ukończonych obiektów deweloperskich w Budapeszcie i Petersburgu wprowadzają się najemcy, a w Krakowie i Berlinie przygotowujemy się do kolejnych interesujących inwestycji“ – wyjaśnia Franz Jurkowitsch, prezes firmy Warimpex. Transakcje i działalność deweloperska Mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego w Rosji, Warimpex w minionym półroczu osiągnął pewne sukcesy. W pierwszym kwartale udało się sfinalizować sprzedaż obu biurowców Jupiter w AIRPORTCITY w Petersburgu, a w drugim kwartale – podpisać z firmą mLeasing umowę leasingu zwrotnego dotyczącą hotelu andel’s w Łodzi. Dzięki temu udało się znacznie obniżyć koszty finansowania hotelu. Ponadto w czerwcu, już po dniu bilansowym, hotel kongresowy andel`s w Berlinie został sprzedany spółce Union Investment. Na początku września spodziewana jest finalizacja tej transakcji, a wartość jej spodziewanego wpływu na zysk firmy to ok. 10 mln euro. W obszarze działalności deweloperskiej dochodzą informacje o ukończeniu niektórych projektów i rozpoczęciu nowych. Ukończono rewitalizację położonego w Budapeszcie biurowca Erzsébet Office o powierzchni 14.500 m² oraz realizację biurowca Zeppelin w AIRPORTCITY w Petersburgu. Dla obydwu obiektów udało się już na wstępie pozyskać długoterminowych najemców, którzy wkrótce się wprowadzą. Warimpex jest też właścicielem działki położonej obok hotelu Chopin w Krakowie, na której ma powstać biurowiec o powierzchni ok. 21.000 m². Ponadto planuje się wyburzenie jednego z należących do Warimpeksu biurowców w Krakowie, w miejsce którego ma powstać nowy budynek biurowy o powierzchni blisko 15.000 m². Natomiast w Łodzi Warimpex wygrał przetarg na zakup działki w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu andel’s. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w trzecim kwartale br. Prace projektowe związane z rozwojem powierzchni komercyjnych i konferencyjnych na działce obok hotelu andel’s w Berlinie postępują zgodnie z harmonogramem. Perspektywy „W drugim półroczu 2015 roku postawiliśmy sobie za cel dalszą realizację projektów deweloperskich oraz zainicjowanie bądź zamknięcie kolejnych transakcji. Jednocześnie w dalszym ciągu pracujemy nad wzmocnieniem naszych fundamentów finansowych, nad poprawą warunków finansowania i nad wzrostem przychodów z naszych hoteli. W związku z powyższym jestem przekonany, że w drugim półroczu uda się nam poinformować o kilku znaczących sukcesach“ – dodaje Jurkowitsch. Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 18 hoteli biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ok. 4 600 pokoi, a także pięciu budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 42 000 m². Spółka działa w 7 krajach europejskich. Do najlepszych hoteli, których Warimpex jest właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym, należą hotele andel’s w Berlinie i Łodzi, hotele marki angelo w Pradze, Pilźnie i Katowicach, hotele lotniskowe marki angelo w Bukareszcie i Jekaterynburgu, hotel Kempinski w Wiedniu, hotel Crowne Plaza na terenie AIRPORTCITY w Petersburgu oraz hotel InterContinental w Warszawie.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *