Najlepsze prace magisterskie z zakresu gospodarki turystycznej

POD PATRONATEM HOTELARZA Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło trzynastą edycję Konkursu o nagrodę Ministra za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Dotychczas odbyło się trzynaście edycji konkursu, na które wpłynęło łącznie 215 prac magisterskich. W tym roku, w stosunku do poprzednich edycji, prace konkursowe charakteryzowały się przede wszystkim interesującą tematyką oraz dość wyrównanym poziomem merytorycznym, co zostało uwzględnione w ocenie. Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Pani Sandra Grzeszczak. Praca magisterska pt. Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach turystycznych napisana została pod kierunkiem dra Mariusza Barczaka w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Drugie miejsce w XIII edycji konkursu zajęła Pani Beata Rosicka za pracę magisterską pt. Funkcja turystyczna obiektów podziemnych z czasów II wojny światowej w Sudetach napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Potockiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trzecie miejsce przyznano Panu Mateuszowi Kędziorze za pracę magisterską pt. Rola nowych technologii w kształtowaniu polityki produktu w branży hotelarskiej: szanse i zagrożenia. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Żurawika na Uniwersytecie Gdańskim. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne od organizatora Konkursu; autorzy prac odpowiednio 5.000 zł, 3.000 zł i 2.000 zł, natomiast promotorzy: 3.000 zł, 2.000 zł i 1000 zł. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, jako Partner Konkursu ufundowała dwie nagrody w formie weekendu dla 2 osób z uroczystą kolacją w Hotelu Windsor **** w Jachrance. Ponadto uczestnicy konkursu otrzymali upominki od Polskiej Organizacji Turystycznej.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.