Orbis znów poprawia wyniki i zapowiada kolejne inwestycje

Grupa Orbis w III kwartale tego roku po raz kolejny poprawiła swoje zeszłoroczne wyniki. RevPAR w hotelach sieci wzrósł o 11%, ARR o 2,3% a frekwencja o 6,5 p.p. W 3. kwartale 2015 r. w całej grupie odnotowano wzrost wyników operacyjnych, czego potwierdzeniem jest wzrost wskaźnika RevPAR (przychody na jeden dostępny pokój) o 11% do 179,0 zł. Podwyższenie wskaźnika RevPAR – widoczne we wszystkich państwach regionu - zostało osiągnięte dzięki przyrostowi średniej ceny za pokój (ARR) o 2,3% oraz wskaźnika frekwencji o 6,5 p.p. do poziomu 82%. Wzrost wskaźnika RevPAR był znacznie wyższy w hotelach kategorii średniej i wyższej (12,5%) niż w hotelach ekonomicznych, gdzie wyniósł 7,8%. W trzecim kwartale osiągnęto również wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto do poziomu 363 mln zł oraz wskaźnika EBITDAR o 9,9% (do poziomu 146 mln zł). Wskaźnik EBITDA z działalności operacyjnej narastająco za 9 miesięcy roku wyniósł 263 mln zł, czyli o 17.8% więcej w porównaniu do wyników pro forma za pierwsze 9 miesięcy roku 2014. Uwzględniając wyniki grupy po trzecim kwartale oraz aktualny stan rezerwacji na nadchodzące miesiące, spółka potwierdziła prognozę wskaźnika EBITDA w roku 2015 w przedziale 310 ‑ 320 mln zł. Orbis rozwija sieć hoteli Orbis jest jednym z liderów branży hotelowej w Europie Wschodniej i konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynku. W lipcu 2015 r. do sieci dołączył pierwszy hotel pod marką ibis Styles w Wilnie na Litwie. W trzecim kwartale 2015 r. podpisano pięć nowych umów franczyzy kontynuując rozwój sieci hoteli w Polsce, Rumunii i na Litwie. W okresie trzech najbliższych lat, na mocy już podpisanych kontraktów, zostanie otwartych 21 hoteli działających na podstawie umów franczyzy i o zarządzanie oraz 3 hotele własne, będące aktualnie w budowie. Maksymalizacja wykorzystania zaangażowanego kapitału Zgodnie z planami rozwoju spółka monitoruje potencjalne przedsięwzięcia pod kątem maksymalizacji zwrotu z inwestycji i skupia się na kluczowych rynkach geograficznych, głównie w centrach miast. Analizowane są również umowy dzierżawy hoteli i rozważane ewentualne transakcje ich wykupu (buy-back). Równocześnie rozpatrywana jest sprzedaż najmniej istotnych dla grupy aktywów z myślą o przyspieszeniu rozwoju w oparciu wysokorentowne inwestycje we własne hotele. W ramach optymalizacji zaangażowanego kapitału w sierpniu 2015 r. zawarta została umowa zbycia hotelu Mercure Centrum w Lublinie oraz Mercure Zamość Stare Miasto w Zamościu. Obydwa hotele będą kontynuować działalność pod marką Mercure na podstawie umów franczyzy. Nakłady na inwestycje i rozwój Niezależnie od powiększania sieci, w tym trwającej budowy 3 własnych hoteli, nieprzerwanie kontynuuowane są także modernizacje i remonty własnych obiektów. Priorytetem dla Orbisu jest zapewnienie gościom nowoczesnych i wygodnych hoteli. Łączna wysokość nakładów przeznaczonych na inwestycje i rozwój (capex) narastająco od początku roku 2015 wyniosła 47,5 mln zł, z czego 28,3 mln zł przeznaczono na projekty rozwojowe: hotel Mercure w Krakowie, hotel ibis w Gdańsku i hotel ibis Styles w Szczecinie, a także modernizacje hotelu Novotel Warszawa Centrum oraz hoteli Mercure w Gdyni, Gdańsku i ibis Styles w Bielsku-Białej, które zakończończyły proces zmiany marki w pierwszej połowie 2015 r. Obecnie trwają prace remontowe i proces rebrandingu w ostatnim hotelu pod marką „Orbis” we Wrocławiu (300 pokoi), w wyniku których będzie on kompleksem dwóch hoteli - Novotel i ibis. Dwa inne hotele: Mercure Budapest Duna i Mercure Budapest Metropole przechodzą remont generalny i w pierwszym kwartale 2016 r. również zmienią markę. Patrząc w przyszłość ... „Patrząc w przyszłość nie dostrzegamy negatywnych sygnałów, które mogłyby odwrócić pozytywny trend panujący na rynku hotelowym. Kraje naszego regionu są uważane za gospodarki o najwyższych stopach wzrostu w Europie. Widzimy możliwość dalszego rozwoju i transformacji dzięki rosnącej liczbie inwestycji, niskim stopom procentowym i ich stymulującym wpływie na gospodarkę oraz dodatkowemu finansowaniu ze środków unijnych. Jesteśmy przekonani, że w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego nadchodzące kwartały będą dla Orbisu równie zadowalające. Mamy jasną i czytelną strategię, która opiera się na trzech filarach: dążeniu do doskonałości operacyjnej, realokacji kapitału na dalszy rozwój sieci pod kątem wysokich zwrotów z kapitału oraz rzeczywistym zaangażowaniu w priorytety w obszarze społecznej odpowiedzialności. Działania zmierzające do realizacji postawionych celów pozostaną siłą napędową dla wyników osiąganych przez Grupę Orbis.” – komentuje Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Grupy Orbis. Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Orbis

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.