Mirbud domaga się ponad 20 mln zł od właściciela DoubleTree by Hilton w Warszawie

Zarząd spółki Mirbud SA wszczął postępowanie przed Sądem Okręgowym w Łodzi przeciwko spółce Polaris Hospitality Enterprises, właścicielowi hotelu DoubleTree by Hilton w warszawskim Wawrze, o wydanie nakazu zapłaty na kwotę 20 mln 222 tys. zł wraz z odsetkami.
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre , Warszawa
Strony zawarły w dniu 8 września 2011 roku umowę o roboty budowlane której przedmiotem było wykonanie przez Mirbud SA obiektu hotelowego o nazwie Double Tree by Hilton Warsaw Conference Center and SPA w Warszawie przy ul. Skalnicowej 21. Zdaniem zarządu Mirbud roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zakresem zawartym w umowie. Pomimo upływu terminu płatności ostatniej z faktur w dniu 30 czerwca 2015 roku i licznych ponagleń ze strony Mirbudu, właściciel hotelu dotąd nie dokonał zapłaty za wykonane prace. Jak podkreśla Mirbud, inwestor od dnia 21 maja 2014 roku rozpoczął faktyczne użytkowanie obiektu i od tego czasu w sposób nieprzerwalny i niezakłócony prowadzi w obiekcie działalność gospodarczą. Mirbud zdecydował się poinformować o powyższym postępowaniu z uwagi na negatywny wynik prowadzonych negocjacji z Polaris Hospitality Enterprises. oraz fakt wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o zapłatę kwoty 20 222 025,39 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych) na skutek podjęcia przez Mirbud decyzji o cofnięciu pozwu. W ocenie Mirbudu, uzyskanie przez tę spółkę pozytywnych rozstrzygnięć jest wysoce prawdopodobne z uwagi na użytkowanie obiektu przez inwestora od maja 2014 roku oraz podpisanie przez niego protokołu odbioru końcowego we wrześniu 2014 roku.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *