PRZETARG USTNY HOTELU Z WIDOKIEM NA MORZE BAŁTYCKIE

WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039 ) ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej na wybudowanie
HOTELU Z WIDOKIEM NA MORZE BAŁTYCKIE NA TERENIE GMINY REWAL
Kliknij na tabelę aby otworzyć ją powiększoną w nowym oknie
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19. Wadium należy wpłacić do 23 listopada 2015r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu . Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w biurze 107 ( I piętro) Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19. 25 września 2015r. nastąpi okazanie granic nieruchomości - zebranie zainteresowanych (z własnym środkiem transportu) o godz. l200 przed Urzędem Gminy Rewal. Integralna częścią ogłoszenia jest załącznik do ogłoszenia, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanej nieruchomości. Podpisanie aktów notarialnych nastąpi najpóźniej do 11 grudnia 2015r. Całość zaproponowanej kwoty należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby w terminie najpóźniej do 11 grudnia 2015r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy notarialnej. Nieruchomości zadrzewione należy wyłączyć z produkcji leśnej lub uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew na etapie prowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108 tel. (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 www.rewal.pl http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6333 e-mail: przetargi@rewal.pl

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.