Polaris Hospitality Enterprises odrzuca roszczenia Mirbudu

Po publikacji artykułu „Mirbud domaga się ponad 20 mln zł od właściciela DoubleTree by Hilton w Warszawie” otrzymaliśmy od właściciela hotelu, firmy Polaris Hospitality Enterprises oświadczenie, którego treść przytaczamy poniżej. „W odpowiedzi na komunikat firmy MIRBUD S.A. (dalej.: „MIRBUD”), Zarząd Spółki Polaris Hospitality Enterprises (dalej.: „POLARIS”), niniejszym oświadcza, że komunikat jest niepełny i zawiera istotne braki dotyczące roszczeń POLARIS wobec firmy MIRBUD, tj. brakuje zasadniczych informacji na temat postepowań wytoczonych przez POLARIS, a w szczególności w zakresie: Nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14). Nakazu zapłaty z dnia 29 września 2015 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 121.877,03 złotych tytułem zwrotu pierwszej części kwot wydanych przez POLARIS w związku z zastępczym wykonaniem prac powierzonych wcześniej MIRBUD w sprawie pod sygnaturą X GNc 891/15; Pozwu z dnia 3 października 2014 r., w którym POLARIS domaga się od MIRBUD przedstawienia końcowego rozliczenia inwestycji; Niezależnie od powyższego POLARIS rozważa skierowanie dalszych powództw przeciwko MIRBUD z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia inwestycji przez MIRBUD. W komunikacie przedstawionym przez MIRBUD brak jest również informacji o fakcie kwestionowania wszelkich roszczeń MIRBUD przez POLARIS, a także: Skutecznego złożenia przez POLARIS zarzutów od nakazu zapłaty w sprawie o sygn. akt X GNc 748/15 o zapłatę kwoty 500.000 PLN w dniu 18 września 2015 r. oraz w sprawie o sygn. akt: X GNc 853/15 o zapłatę kwoty 500.000 PLN w dniu 8 października 2015 r. Dwukrotnego cofnięcia pozwu przez MIRBUD na skutek argumentacji podniesionej przez POLARIS w zakresie pozostałej części kwoty 20.222.025,39 PLN, a tym samym zaniechania dochodzenia powyższych roszczeń przed Sądem przez MIRBUD wobec przyjęcia argumentacji POLARIS. W komunikacie MIRBUD błędnie wskazał, iż uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu dotyczącym kwoty 16.269.597,00 PLN oraz, iż podstawą roszczenia jest wynagrodzenie z tytułu prac, ponieważ wartość wskazanych w pozwie prac została objęta wypłaconym już przez POLARIS wynagrodzeniem ryczałtowym, a MIRBUD w treści pozwu wskazywał przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako podstawę swoich żądań.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *