Home Broker ukarany za 4 KOLORY

UOKiK nałożył na Home Broker 330 tys. zł kary w związku z zachęcaniem konsumentów do zakupu pokoi w inwestycji 4 Kolory we Władysławowie, która nigdy nie została ukończona. Według Urzędu Home Boker bagatelizował ryzyko, a gdy było ono już nie tylko hipotetyczne, ukrywał je przed konsumentami „zważając jedynie na interes własny i grupy kapitałowej, do której należy”. Home Broker jest pośrednikiem finansowym należącym wraz z Getin Bankiem, Idea Bankiem i Open Finance do grupy kapitałowej Getin Holding. W latach 2010–2013 spółka oferowała konsumentom możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 Kolory we Władysławowie (docelowo miał on mieć tysiąc pokoi). Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku. Zawarła ponad 400 umów sprzedaży lokali. Postępowanie przeciwko Home Broker zostało wszczęte w grudniu 2014 w związku z licznymi sygnałami od konsumentów, którzy skarżyli się, że zostali wprowadzeni w błąd co do pewności zysków z inwestycji, nie byli też informowani o ryzyku finansowym, za to byli poddawani presji, by jak najszybciej zawierali umowy. Z przeprowadzonej przez UOKiK analizy skarg i materiałów marketingowych wynikało, że przedsiębiorca oferując inwestycję zapewniał o jej wysokiej atrakcyjności finansowej: „Wystarczy 60 000,00 zł, aby kupić sobie prawo posiadania jednego z naszych pokoi hotelowych. Brakującą kwotę uzyskasz z kredytu. (…) Szansa powodzenia inwestycji jest oczywista! Gwarantowany roczny czynsz dzierżawy to kwota od 17.500 zł do 20.000 zł netto”. Jak ustalił Urząd, Home Broker na żadnym etapie sprzedaży nie informował klientów o ryzyku związanym z inwestycją, nawet gdy pojawiły się problemy z finansowaniem realizacji budowy i opóźnienia, co groziło już nie tylko nieuzyskaniem deklarowanej stopy zwrotu, ale wręcz utratą wpłaconych środków. Urząd stwierdził, że spółka najpierw bagatelizowała ryzyko, a następnie, gdy było ono już nie tylko hipotetyczne – ukrywała je przed konsumentami zważając jedynie na interes własny i grupy kapitałowej, do której należy – banków, które udzielały kredytów. Postępowanie wykazało też, że nieprawdziwe były przekazywane konsumentom informacje, jakoby kredyty oferowane przez Home Broker były udzielane na specjalnych warunkach, z zastosowaniem preferencyjnych stóp procentowych, najniższych na rynku. Ustalenia UOKiK co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są wiążące dla sądów, które nie muszą w tym zakresie prowadzić własnego postępowania

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.