Po XXIII zjeździe hotelarzy

W ostatnim dniu marca tego roku odbył się statutowy, XXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Polskiego Zrzeszenia Hoteli. Delegaci dokonali wnikliwej oceny funkcjonowania naszej organizacji podczas minionej, czteroletniej kadencji oraz ustalili kierunki rozwoju Zrzeszenia na lata 2005–2008. XXIII Kongres hotelarzy obradował w historycznym dla naszej organizacji warszawskim Grand Hotelu.

Z tej okazji warto przypomnieć, szczególnie kolegom z młodszego pokolenia, kilka sylwetek zasłużonych hotelarzy. Przez 43 laty – 19 stycznia 1962 r. – w sali konferencyjnej Grand Hotelu odbyło się zebranie założycielskie naszego Zrzeszenia. Działacze hoteli Orbis, obiektów PTTK i kierownictwa GKKFiT powołali do życia Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych. Spośród 15 członków wówczas wybranej pierwszej Rady żyje tylko czterech: Michał Dekiel, pierwszy prezes, od 1978 r. prezes honorowy Zrzeszenia, wówczas wiceprzewodniczący GKKFiT; prof. dr hab. Roman Łazarek, publicysta i autor wielu podręczników, wówczas adiunkt w SGPiS; dr Michał Stalski, przez wiele lat ekspert w zakresie hotelarstwa w krajach Afryki, wówczas wicedyrektor Hotelu Bristol, i Tade-usz Zygmuntowicz, długoletni pracownik resortu, wówczas dyrektor Departamentu Ekonomicznego GKKFiT. (…)

Przechodząc do oceny minionej kadencji: daleki jestem od zadowolenia. Krytycznie oceniam brak skutecznych działań w zakresie integrowania środowiska hotelarskiego. Do głównych mankamentów zaliczam także spowolnienie współpracy z AIHR i HOTREC, słabe funkcjonowanie oddziałów terenowych i komisji problemowych Zrzeszenia, a także nieskuteczne współdziałanie z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Edukacji. Nie udało się także ustępującym władzom Zrzeszenia skupić wokół realizacji działań zdolnych, wykształconych hotelarzy z inwencją.

I jeszcze jedna sprawa, obok której hotelarze nie mogą przechodzić obojętnie, nie może milczeć Zrzeszenie – trudna obecnie sytuacja polskiego hotelarstwa. W okresie trwającej transformacji zaktywizowały się w Polsce międzynarodowe systemy hotelowe. Już ponad 30 hoteli Orbis straciło swoje historyczne logo, zabytkowy, ponad 100-letni Bristol został na 30 lat oddany sieci Forte, a obecnie zarządza nim sieć Le Royal Meridien. A jak ocenić sprzedaż i rozbiórkę pięknego, dużego Hotelu Forum w Krakowie?

Napełnia mnie smutkiem fakt opanowywania dobrych, przynoszących zysk i sławę, polskich hoteli przez kapitał amerykański, austriacki, hiszpański czy włoski. Do ciemnych stron zmian w hotelarstwie zaliczam m.in. wykupienie przed kilku laty przez kapitał austriacki hoteli Syreny. Szkoda, że poprawnie odremontowany stołeczny Hotel Polonia, wybudowany przez hrabiego Ksawerego Przeździeckiego, jest zarządzany przez dyrektora z Niemiec. Napiętnować należy także absurdalną decyzję zarządu Gromady o likwidacji nazwy Dom Chłopa, unikalnego nie tylko w Polsce obiektu wybudowanego ze składek i cegiełek zbieranych przez wiele lat przez chłopów w Polsce i emigrantów polskich za granicą. (…)

Tadeusz Tulibacki
Wieloletni członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *