Zmiany w Izbie Gospodarczej PZH

I Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej PZH odbyło się 25 kwietnia br. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. W wyniku głosowania wybrano nowe organy Izby

Do nowo wybranej Rady Izby Gospodarczej PZH weszli: Grzegorz Uszycki (prezes Izby Gospodarczej PZH, dyrektor Novotelu Airport Okęcie), Jan Błoński (wiceprezes Izby Gospodarczej PZH, prezes zarządu spółki Investon), Marek Dąbrowski (wiceprezes Izby Gospodarczej PZH, dyrektor zarządzający w spółce Hotel Atrium, będącej właścicielem Hotelu Westin w Warszawie), Waldemar Błaszczuk (członek zarządu Izby Gospodarczej PZH, sekretarz generalny Polskiego Zrzeszenia Hoteli), Wojciech Dębski (członek zarządu Izby Gospodarczej PZH, członek zarządu spółki Hotele Warszawskie Syrena), Alicja Nowakowska (członek zarządu Izby Gospodarczej PZH, właścicielka trzech hoteli w Warszawie i okolicach – Lord, Admirał, Hrabski), Aleksander Pietyra (członek zarządu Izby Gospodarczej PZH, dyrektor Hotelu Ibis Centrum w Warszawie), Tadeusz Cieślik (prezes zarządu spółki Noma Residence Zameczek Myśliwski), Władysław Kaczorkiewicz (prezes zarządu spółki PHT), Kazimierz Karp, Wiktor Kolbowicz, Kazimierz Kowalski, Piotr Nowogórski, Grzegorz Russak, Grzegorz Zientkowski.
Izba Gospodarcza Polskie Zrzeszenie Hoteli została zarejestrowana w listopadzie 2003 r. z inicjatywy 123 podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor hotelarski, gastronomiczny, firmy, przedsiębiorstwa i wyższe uczelnie pracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w Polsce. Staramy się być rzecznikiem i pomostem łączącym środowisko biznesu hotelowego i gastronomicznego z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej – podkreśla Krzysztof Wojtkiewicz, dyrektor generalny Izby. Chcemy przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju hotelarstwa
i gastronomii oraz wspierać wszelkie inicjatywy gospodarcze naszych członków. Izba Gospodarcza w swoim statucie ma także inne cele, m.in. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Realizujemy je delegując przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu R.P. w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej i całego sektora turystycznego – wymienia Wojtkiewicz. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy międzynarodowej, w tym członkostwa w HOTREC
– Konfederacji Organizacji Hotelowych, Gastronomicznych i innych usługowych, działających w Unii Europejskiej i europejskiej strefie ekonomicznej.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *