ZMNIEJSZONE WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju (np. hotel) i kategorii (jest pięć kategorii oznaczanych gwiazdkami). Aby dany obiekt mógł być nazwany i funkcjonować jako hotel lub inny obiekt hotelarski konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, które zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich. Odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla obiektów hotelarskich dotyczą m.in. obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także tych, które są wpisane do wykazu zabytków architektury i budownictwa. Składając do marszałka województwa wniosek w sprawie zaszeregowania oraz nadania obiektowi określonej kategorii właściciel powinien przedstawić właściwe dokumenty. Przede wszystkim opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań odnośnie zaszeregowania obiektu bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe. Oprócz tego konieczne jest zapewnienie, że odstępstwo w niewielkim stopniu obniża spełnienie wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, a jest przy tym zrekompensowane spełnieniem w wyższym stopniu innych wymagań. Ważnym wymogiem formalnym jest, aby w materiałach informacyjnych dotyczących obiektu (np. na jego stronie internetowej w folderach) zamieszczana była informacja o zabytkowym charakterze obiektu i związanych z tym odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług.

Źródło: GAZETA PODATKOWA(2007-01-02) str.: 17

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *