Meetings Week Poland już w marcu

W dniach 14-18 marca 2016 r. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja Meetings Week Poland – wydarzenia skupiającego branżę spotkań w Polsce. W programie znajdą się konferencje związane z poszczególnymi sektorami rynku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Miejscem imprezy będą sale konferencyjne PGE Narodowego. Ideą Meetings Week Poland (MWP) jest promocja i profesjonalizacja przemysłu spotkań, sektora gospodarki określanego również jako turystyka biznesowa oraz branża spotkań i wydarzeń. Przez pięć dni organizatorzy zapraszają na konferencje, szkolenia i warsztaty, które służyć mają pogłębianiu wiedzy, wymianie opinii i nawiązywaniu relacji biznesowych. Inicjatywa branżowych stowarzyszeń Celem Meetings Week Poland jest zaprezentowanie rosnącej skali przemysłu spotkań w Polsce, jego znaczenia dla gospodarki oraz skupienie w jednym czasie osób z całego środowiska. Ważnym aspektem MWP jest także prezentacja narzędzi z zakresu branży spotkań i wydarzeń oraz możliwości ich biznesowego i efektywnego wykorzystania. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez cztery stowarzyszenia branżowe: MPI Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel. Do grona współorganizatorów dołączyli Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, The Warsaw Voice, MeetingPlanner.pl oraz SITE Poland. „Meetings Week Poland to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konferencyjno-eventowej w Polsce. Jest inicjatywą branżowych organizacji, a dedykowany jest wszystkim osobom bezpośrednio i pośrednio związanym z polskim rynkiem organizacji wydarzeń. Co roku podczas pięciu dni trwania MWP przedstawiciele stowarzyszeń oraz ich goście dzielą się wiedzą i doświadczeniem związanymi z różnymi obszarami działalności w branży, a także różnymi aspektami organizacji spotkań biznesowych. Rozmawiają również o znaczeniu branży w polskiej gospodarce oraz o trendach i pomysłach na jej przyszłość i rozwój”, mówi Marta Dunin-Michałowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej, koordynatora Meetings Week Poland 2016. W przedsięwzięciu co roku biorą udział profesjonaliści odpowiadający za realizację różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i kongresów z korporacji, stowarzyszeń, instytucji publicznych, przedstawiciele agencji eventowych, incentive travel, marketingowych, oferenci z firm świadczących usługi w branży eventowej, hoteli i centrów konferencyjnych oraz dziennikarze, samorządowcy i politycy. Różnorodne propozycje w programie Meetings Week Poland tradycyjnie już rozpocznie konferencja Poland Meetings Destination, podczas której poruszone zostaną zagadnienia dotyczące pozycji i promocji Polski jako destynacji biznesowej oraz wymiar gospodarczy przemysłu spotkań, wciąż tak niedocenianego. „Udział przemysłu spotkań w dochodzie narodowym wielu państw Unii Europejskiej przekracza 3 proc. Międzynarodowe kongresy, konferencje, wystawy to zarazem samofinansująca się, niezwykle efektywna promocja naszej gospodarki i miast, w których takie spotkania mają miejsce. A zatem to po prostu idealny przepis na sukces: promować, zarabiając. Jednak wciąż wśród polityków i urzędników w Polsce ten temat jest niedoceniany, a niezbędne zmiany przepisów trafiają na przeszkody. Próbujemy to zmienić poprzez działania w ramach naszego projektu”, mówi Juliusz Kłosowski, dyrektor programowy cyklu Poland Meetings Destination. W debacie, której tematem będą infrastruktura, finansowanie inwestycji w lokalne produkty turystyczne i przemysł spotkań, rola convention bureaux, swoimi doświadczeniami podzielą się polscy i międzynarodowi eksperci. Uczestnicy kolejnego spotkania w ramach Meetings Week Poland szukać będą odpowiedzi na pytanie, jak przetrwać w świecie event managementu i skąd czerpać moc do działania, analizując, jak właściwie gospodarować energią życiową, jak budować swoją siłę i wyzwalać pasję do działania. w drugiej części dnia natomiast odbędzie się debata pt. „Etyka w branży eventowej”, której towarzyszyć będzie oficjalna premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej opracowanego przez Komisję Etyki działającą w Stowarzyszeniu Branży Eventowej. Misją Rady Etyki jest wyznaczenie etycznych standardów postępowania podmiotów funkcjonujących w branży spotkań. Kodeks powstał w celu skrystalizowania zasad i standardów realizacji usług oraz regulujących wzajemne relacje biznesowe wszystkich podmiotów branży (organizator Stowarzyszenie Branży Eventowej). Nie zabraknie również silnej dawki motywacji i inspiracji biznesowych. Podczas spotkania „Inspiration Booster” uczestnicy poznają najnowsze trendy w sprzedaży B2B oraz komunikacji w social media. Dowiedzą się także, jak motywować, aby odnieść sukces, oraz jak budować pewność siebie i stworzyć zwycięski zespół (organizatorzy: Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i SITE Poland). Dobre praktyki w zakresie współpracy hoteli z organizatorami konferencji i eventów biznesowych to temat Forum Hotelarskiego w czwartek, 17 marca. Konferencja ta łączy dwa środowiska niezbędne w biznesie konferencyjnym: zleceniodawców imprez oraz hotele, jako usługodawców. Zeszłoroczna edycja tego forum pokazała, jak różne potrafią być interesy poszczególnych stron i jak odmienne bywają ich oczekiwania. W trzech dynamicznych panelach dyskusyjnych wystąpią przedstawiciele agencji eventowych, instytucji publicznych zlecających konferencje oraz sami hotelarze. Przedstawione też zostaną wyzwania nowoczesnego marketingu, w tym budowanie marki imprezy oraz nowe podejście do treści i wizerunku konferencji (organizatorzy: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Instytut Rynku Hotelarskiego). Warsztaty w ramach MPI Poland Spring Meeting będą poświęcone praktycznym aspektom organizacji imprez – m.in. promocji, logistyce, bezpieczeństwu, oraz prezentacji najlepszych praktyk związanych z realizacją ciekawych i wymagających wydarzeń. Pod egidą stowarzyszenia, po raz pierwszy w ramach MWP, odbędzie się Forum Obiektów, którego tematyka skupi się na przyszłość branży, jej szansach i wyzwaniach, ale i praktycznych narzędziach służących m.in. optymalizacji kosztów czy zarządzaniu jakością. Kolejną nowości w programie w ramach dnia MPI Poland jest Meetings Industry Speak-up, czyli otwarta dla wszystkich uczestników platforma wypowiedzi, w ramach której mogą oni zaprezentować swoją opinię albo swój pomysł dotyczący branży (organizator MPI Poland). Częścią Meetings Week Poland 2016 jest także coroczne spotkanie przedstawicieli convention bureaux z całej Polski, jedenasta edycja studenckiej konferencji Future Leaders Forum (projektu firmowanego przez międzynarodowe organizacje i instytucje branżowe) oraz finał Meetings Week Poland 2016 – gala finałowa konkursu branży eventowej MP Power Awards. „ Wcześniejsze edycje MWP, które cieszyły się dużą popularnością, pokazały, że w kalendarzu branżowych wydarzeń tydzień spotkań zajmuje bardzo wysoką pozycję, a udział w nim poszerza horyzonty, jest źródłem nowej wiedzy, a przede wszystkim niezwykle cennych branżowych kontaktów. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Meetings Week Poland” podsumowuje Marta Dunin-Michałowska. Więcej na: www.meetingsweek.pl Program Meetings Week Poland 2016 w skrócie: Poland Meetings Destination: Przemysł spotkań czyli niedoceniany sektor polskiej gospodarki (14 marca, organizator: The Warsaw Voice) Pasja, emocje, siła: Jak przetrwać w świecie event managementu i skąd czerpać moc do działania (15 marca, organizator: Stowarzyszenie Branży Eventowej) Inspiration Booster – Siła inspiracji w biznesie i rozwoju osobistym (16 marca, organizator Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Site Poland) Forum Hotelarskie: Dobre praktyki na rynku konferencji i eventów. Jak hotele powinny współpracować z organizatorami nadchodzących wydarzeń? (17 marca, organizatorzy: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Instytut Rynku Hotelarskiego) Spotkanie convention bureaux (17 marca, organizator: Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej) MPI Poland Spring Meeting: Kreatywne myślenie w planowaniu spotkań (18 marca, organizator: MPI Poland) Forum Obiektów (18 marca, organizator MPI Poland) XI Studencka Konferencja Naukowa IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw (18 marca, organizator Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie) MP Power Night – gala finałowa konkursu MP Power Awards (18 marca, organizator: MeetingPlanner.pl).

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.