Polska tradycja

W połowie kwietnia br., podczas kolejnej narady plenarnej członków programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts (PPH&R) w Hotelu HP Park Plaza we Wroc-ławiu, powołano Fundację Polish Prestige Hotels – Polskie Hotele Prestiżowe.

Cele Fundacji PPH&R
Zgodnie z przyjętym statutem celem Fundacji jest: l wspieranie rozwoju hoteli i restauracji, których działalność koresponduje z polską tożsamością i regionalnym dziedzictwem kulturowym
-kultywowanie tradycji historycznych
w hotelarstwie i gastronomii l promowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązywanie i eksponowanie staropolskiej gościnności i obyczajów w zakresie hotelarstwa i gastronomii l kultywowanie regionalnych zwyczajów i lokalnego dorobku kulturalnego, w tym także wspomaganie i współuczestnictwo
w tworzeniu wydarzeń kulturalnych
-promowanie właściwych wzorców i modeli w zakresie hotelarstwa i gastronomii, w tym wzorców i modeli mających znaczenie dla społeczności lokalnych l wspieranie i udział w akcjach charytatywnych
-wspieranie i promowanie polskiego hotelarstwa i gastronomii w kraju i za granicą l upowszechnianie wiedzy o hotelarstwie i gastronomii l wspieranie ośrodków szkoleniowych, ośrodków dydaktycznych i innych ośrodków związanych z hotelarstwem i gastronomią l wspieranie szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza w zakresie różnorodności możliwych modeli rozwoju hotelarstwa i gastronomii l ochrona interesów zawodowych i gospodarczych,
l udział w promowaniu fachowych wydawnictw z zakresu hotelarstwa i gastronomii l łączenie i wpieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promowania regionalnych tradycji hotelarskich i gastronomicznych.

Założyciele i władze
Organami Fundacji są: Rada Hoteli, Za-rząd, Konwent Ekspertów (o ile zostanie powołany). Pod aktem notarialnym, w obecności notariusza, złożyło swoje podpisy 19 fundatorów (osób fizycznych i prawnych). Fundatorzy powołali pierwszą Radę Hoteli – najwyższy organ fundacji. W skład Rady Hoteli zostało powołanych 31 obiektów hotelowych – uczestników Programu Marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts. Rada Hoteli wybrała Zarząd Fundacji.
Do Zarządu zostali wybrani: Kazimierz Kowalski, prezes zarządu spółki Hotel Jan III Sobieski w Warszawie, Tadeusz Cieślik, prezes zarządu Noma Residence Sp. z o.o. Zameczek Myśliwski Promnice, Jarosław Suwała, członek Rady Nadzorczej Hotele Vivaldi SA w Poznaniu. Prezesem zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels został wybrany Kazimierz Kowalski.
Fundacja Polish Prestige Hotels jest fundacją otwartą, członkostwo w Radzie Hoteli nabywa się z chwilą podpisania przez zarząd Fundacji umowy z hotelem lub innym podmiotem o uczestnictwo w Programie Marketingowym Polish Prestige Hotels & Resorts – wyjaśnia Urszula Tenerowicz, koordynatorka programu PPH&R. lKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *