3732 wydarzeń w lutym

Autor: Wojciech Liszka, Z-Factor
Z danych zgromadzonych przez analizujący rynek system Demand Outlook wynika, że w lutym 2016 w badanych 150 obiektach w głównych miastach Polski odbyło się 3732 wydarzeń. Oznacza to, że każdego dnia miesiąca odbywało się średnio 128.7 spotkań. Średnia długość wydarzeń w lutym 2016 wyniosła 1,5 dnia, a użyto w tym czasie 7,5% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej (obliczonej w m2). Na podstawie maksymalnej pojemności wykorzystanych sal można oszacować, że wzięło w nich udział 293347 osób, czyli średnio po 78,6 uczestnika na każde zrealizowane spotkanie. Dla porównania w styczniu 2016 w badanych obiektach odbyło się 2869 spotkań (o 863 mniej niż w lutym), trwających średnio po 1,4 dnia, a wykorzystano 6,1% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej. Warto w tym miejscu odnotować, że praktycznie aż do 10 stycznia w branży trwał tzw. „martwy sezon” bez znaczącej aktywności w branży spotkań. W lutym 2016, hotele wykorzystywały średnio 11,4% swojej powierzchni konferencyjnej, przy czym obiekty 4 i 5 gwiazdkowe łącznie wykorzystywały jej 24%, (4* – 11,4%, 5* – 12,6%), zaś hotele poniżej 3* – 21,5%. W obiektach niezależnych odbyło się 37,3% wydarzeń, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej miało ich miejsce w hotelach Accor – 16,2% oraz Hilton Worldwide – 10,3%. Największe obłożenie sal odnotowano w piątki – 8,9% oraz czwartki 8,5%. Co do czasu ich trwania, najwięcej było spotkań jednodniowych – aż 2633, znacznie mniej dwudniowych – 718 oraz 3 dniowych – 221. W badanym okresie największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 583 spotkań, edukacyjna – 443 oraz technologiczna/IT – 316. WARSZAWA Z całej puli 3732 spotkań, jakie łącznie odbyły się w Polsce, 1296 odbyło się w Warszawie. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło tu 5,2% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w obiektach niezależnych – 28,8%, jeśli zaś chodzi o sieci hotelowe, to najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 20,1%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty  4* – 15,9% oraz 5* – 15,7%, zaś w obiekty 3* i mniej jedynie 5,4%. Najbardziej aktywną branżą okazałą się w Warszawie branża edukacyjna –  192 spotkania. AGLOMERACJA ŚLĄSKA W aglomeracji śląskiej w lutym odbyło się 355 spotkań, a wykorzystano tu 13,1% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe to – Vienna – 22,3%, Diament – 17,7 % oraz Qubus – 14,8%. Najwięcej spotkań organizowano tu w obiektach posiadających 3 gwiazdki – 16,1% i mniej – 40,5%. Najbardziej aktywna branżą była branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa (76 zorganizowanych spotkań). KRAKÓW W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w lutym dokładnie 400. Średnio wykorzystano tu 11,5% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 31,4% oraz w hotelach sieci Hilton Worldwide – 14%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 3* – 17%. W Krakowie obłożenie na podobnym poziomie zarejestrowano w czwartki – 8,8%, piątki – 8,5% i soboty – 8,5%. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 77. POZNAŃ W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w lutym 331, przy średnim obłożeniu 14,1%. Największy udział przestrzeni konferencyjnej  zrealizowano w obiektach niezależnych – 37,3% oraz w sieci Accor – 36,2% i IBB – 22,3%. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa. TRÓJMIASTO Na północy kraju – w Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła 214 (w styczniu – 216). Największe obłożenie miały obiekty niezależne (45,3%) oraz sieć Accor (16,8%). Oprócz branż szczególnie aktywnych analogicznie jak w pozostałych częściach kraju (farmaceutyczna i edukacyjna), porównywalną aktywnością wykazywała się tu branża sprzedażowa (Sale, Retail, Distribution). LUBLIN Lublin w lutym zrealizował 128 spotkań, 63,1% z nich miało miejsce w niezależnych obiektach, zaś najsilniejszą siecią okazał się Accor – 24,6%. Najbardziej aktywna była branża edukacyjna, zaś największe obłożenie zanotowano w piątki – 12,8% oraz soboty – 12,2%. Dla porównania, w styczniu największe wykorzystanie przestrzeni konferencyjnej miało miejsce w Lublinie w sobotę – 17,8%, a jednocześnie najczęściej organizowane były spotkania prywatne. *** Próba badawcza: 150 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 26 obiektów, Kraków: 24 obiekty, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 14 obiektów, Wrocław: 11 obiektów, inne.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *