e-hotel – nowy standard bezpieczeństwa w Twoim hotelu

Hotele, ośrodki wypoczynkowe, to obiekty wymagające specjalnych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa. Jak zwiększyć bezpieczeństwo w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych? Podstawą są nowoczesne technologie. Z ich pomocą można skutecznie monitorować obiekty, zachowania personelu hotelowego, czuwać nad komfortem pobytu Gości oraz zapewniać dyskrecję tym najbardziej wymagającym z nich. Jeżeli te nowe technologie oparte są o najnowsze innowacyjne rozwiązania techniczne połączone ze zmianą kultury organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w hotelu, możemy uzyskać możliwie najwyższy standard bezpieczeństwa w zarządzanym obiekcie. Program e-hotel Wychodząc naprzeciw potrzebom: bezpieczeństwa prowadzonej działalności, świadomości współpracy z ludźmi godnymi zaufania oraz potrzebie innowacyjności1 stworzyliśmy Program certyfikujący e-hotel. Program jest efektem współpracy dwóch podmiotów: Firmy Elerton Sp. z o. o. – wyłącznego dystrybutora urządzeń Elerton® Sensor na Polskę i Europę, której misją jest nieustanne monitorowanie rynku zabezpieczeń oraz rozwój nowych technologii bezpieczeństwa oraz Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa, której celem jest tworzenie i realizowanie programów badawczych i naukowych związanych z bezpieczeństwem. Program powstał, aby wyłonić te obiekty hotelowe, które wykazują się społeczną odpowiedzialnością w branży w zakresie poszukiwania optymalnych sposobów zarządzania bezpieczeństwem i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa Gości hotelu poprzez umożliwienie korzystania z osobistego, przenośnego systemu alarmowego w hotelu – Elerton® Sensor. Na program e-hotel składa się również komponent informacyjno-szkoleniowy. Obejmuje on wsparcie techniczne dla pracowników hotelowych w zakresie pełnego korzystania z osobistego, przenośnego systemu alarmowego, przesyłanie informacji o systemach ochrony aktywnej i nowinkach technicznych w tym zakresie oraz szkolenie i warsztaty dla personelu hotelowego z zakresu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Hotele uczestniczące w Programie e-hotel, po spełnieniu ustalonych w Programie warunków otrzymują stosowny Certyfikat. Czym jest Elerton® Sensor - rdzeń Programu e-hotel Elerton® Sensor jest zintegrowanym, bezprzewodowym urządzeniem (multisensorem) niewielkich rozmiarów (78,7 mm x 65,7 mm x 26,6 mm), który poprzez zestaw wbudowanych czujników i dodatkowych kontaktronów posiada możliwość monitorowania i nadzoru poniższych parametrów: Każda zmiana w zaprezentowanych parametrach sygnalizowana jest w postaci alertu (powiadomienia) na smartfon lub/i mail. Dzięki tej funkcjonalności urządzenie jest wykorzystywane przede wszystkim do ochrony przed kradzieżą, kontroli dostępu oraz kontroli parametrów środowiskowych. Sensor jest bezprzewodowy i niezależny. Nie wymaga podłączenia do istniejącej instalacji alarmowej. Elerton® Sensor jest produkowany w USA, ale posiada wszystkie niezbędne atesty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski. Urządzeniem można zarządzać z poziomu komputera za pomocą aplikacji na stronie www.elertonapp.com lub z poziomu smartfona za pomocą darmowej aplikacji Elerton® Sensor dostępnej na telefony z systemem Android lub iOS w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Zastosowanie Elerton® Sensor w hotelu Elerton® Sensor sprawdzi się w miejscach, gdzie jest potrzeba nadzoru. Łatwy w montażu, niewielki, przenośny i dyskretny może być zamontowany szybko w dowolnym miejscu w celu monitorowania: otwarcia lub zamknięcia drzwi, ruchu, poziomu wilgotności czy  temperatury. Miejsca zamontowania multisensora Elerton® Sensor wynikają bezpośrednio z potrzeb dyrekcji, personelu czy Gości hotelowych i mogą nimi być na przykład: sejfy, recepcja, gabinet menedżera hotelu, magazynek, chłodnia, lodówki, minibary, drzwi, pomieszczenia etc. (tam gdzie instalacja tradycyjnego monitoringu jest trudna lub kosztowna), pokój hotelowy, różnego rodzaju szafy, szuflady a nawet bagaż Gościa hotelowego. Korzyści z uczestnictwa w Programie e-hotel Uczestnictwo obiektu hotelowego w Programie e-hotel niesie z sobą wiele korzyści dla wszystkich zainteresowanych podmiotów - dla Dyrekcji i kierownictwa hotelu, dla personelu hotelowego oraz dla Gości hotelowych. KORZYŚCI DLA DYREKCJI I PERSONELU HOTELU Dobry dyrektor/menedżer hotelu łączy w sobie cechy zarządzającego z atrybutami przywódcy. Planuje działania, eliminuje ryzyko, posiada całościową wizję i wprowadza innowacje. To on nadaje ton i rytm pracy w hotelu oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel, wpływając na wynik ekonomiczny obiektu. Przystąpienie do programu e-hotel, wiążące się z umieszczeniem w obiekcie przenośnych systemów alarmowych Elerton® Sensor, pozwala dyrekcji hotelu przede wszystkim wydatnie ograniczyć liczbę zdarzeń krytycznych i kryzysowych w hotelu zwiększając jednocześnie ochronę przed kradzieżami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dla dyrektora/menedżera hotelu umieszczenie Elerton® Sensor w hotelu zapewnia ochronę ważnych i centralnych miejsc w hotelu jak gabinet, recepcja i przede wszystkim sejfy. Personel hotelu, odpowiedzialny zwłaszcza za takie miejsca jak magazyny, lodówki, minibary, miejsca przechowywania wina etc., dzięki monitorowaniu przez Elerton® Sensor takich parametrów jak temperatura, poziom wilgotności czy otwarcie/zamknięcie drzwi, może skutecznie eliminować i zapobiegać wszelkim potencjalnym zagrożeniom sanitarno-epidemiologicznym bądź związanym z uszkodzeniem towarów, czy mienia. Najczęściej, biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa w hotelu, podnosi się problem kosztów. Dzięki uczestnictwu w Programie e-hotel dyrektor/menedżer hotelu ma możliwość generowania dodatkowych zysków hotelu w oparciu o wypożyczanie lub/i sprzedaż urządzenia zainteresowanym Gościom hotelowym. Krajobraz bezpieczeństwa podlega ciągłym zmianom, dlatego, że we wszelkich systemach bezpieczeństwa informacji czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem. Dlatego obok zatrudniania w hotelu ludzi kompetentnych, o wysokich standardach moralnych, dyrekcja hotelu może zwiększyć kompetencje personelu w radzeniu sobie w kryzysowych sytuacjach, korzystając z dostępnego w Programie e-hotel pakietu szkoleń z tego zakresu. Niewątpliwie jednak uzyskanie przez hotel Certyfikatu e-hotel, informującego o wprowadzeniu i stosowaniu nowoczesnych standardów bezpieczeństwa, opartych na innowacyjnych technologiach wpływa znacząco na pozytywne postrzeganie hotelu przez osoby korzystające z oferty a przede wszystkim przyczynia się do wyróżnienia obiektu na tle konkurencji. KORZYŚCI DLA GOŚCIA HOTELOWEGO Przystępując do Programu e-hotel obok wspomnianych korzyści dla samego obiektu i nim zarządzających, dbamy przede wszystkim o Gości hotelu. Gość, który w hotelu czuje się nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim łączy pobyt w obiekcie z pełnym zaspokojeniem podstawowej potrzeby człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Na pewno do takiego miejsca, które zaspokaja tę potrzebę będzie wracał i co istotne - rekomendował innym. Wysoki poziom funkcjonalności, wszechstronność proponowanego osobistego, przenośnego systemu alarmowego Elerton® Sensor oraz jakość związanej z nim usługi, pozwalają na spełnienie oczekiwań Gości hotelu w zakresie zapewnienia wysokich standardów i zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. W jaki sposób jest to możliwe? Otóż urządzenie zamontowane w pokoju hotelowym, sejfie, bagażu Gościa, co więcej wypożyczane w recepcji na czas wizyty w okolicy, spotkania biznesowego etc., pozwala na monitorowanie w pełni konfigurowalnych indywidualnie, różnorodnych parametrów. Stały dostęp do tych informacji, świadomość kontrolowania sytuacji, w sposób zasadniczy podnoszą komfort pobytu Gości w hotelu, zwłaszcza w aktualnej sytuacji na świecie, kiedy to właśnie rewolucja informacyjna generuje nową jakość we wszelkich systemach bezpieczeństwa. Wyposażenie hotelu w ten unikalny, spełniający wszelkie europejskie i światowe standardy bezpieczeństwa przenośny system alarmowy, wraz z zapewnieniem szybkiego dostępu do informacji oznacza wysoki stopień świadomości wagi bezpieczeństwa w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie. Warto więc, by właśnie Twój hotel stały się awangardą a nie ariergardą w zakresie znajomości i posiadania najnowocześniejszego systemu zabezpieczeń – Elerton® Sensor, bowiem „ryzyko, które podejmujesz jest miarą tego, co cenisz” (Jeanette Winterson). Szczegóły Programu e-hotel na stronie www.ehotel24.pl

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.