Hotelarze coraz bardziej odpowiedzialni społecznie

Autor: Karolina Błońska. Konsultant CSR, research director w firmie doradczej Better
Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) staje się coraz ważniejszym elementem strategicznych działań hoteli w Polsce, bo też i coraz większą wagę do tego przykładają ich klienci. Sporadyczne zrywy filantropijne są wypierane przez długofalowe działania, które odnoszą się do różnych obszarów funkcjonowania hoteli, uwzględniając oddziaływanie na środowisko, wspieranie społeczności lokalnych, wsparcie pracowników i angażowanie ich w akcje społeczne, dzięki czemu widzą oni większy sens swojej pracy. Cały czas standardy wyznaczają w tym zakresie hotele sieciowe, ale powoli również obiekty niezależne zaczynają rozumieć, że bycie odpowiedzialnym po prostu się opłaca. Wydarzenie sprzed kilku lat: sala balowa hotelu X w Warszawie, okrągłe stoliki, przy których zasiadają prezesi i dyrektorzy międzynarodowych korporacji, w tym wielu obcokrajowców. Na scenie charyzmatyczny lider fundacji Y, również obcokrajowiec, który wyświetla prezentację „przedstawiającą polską wieś” – dziurawe drogi, rozpadające się drewniane chałupy, przebiegający pies z kulawą nogą, błoto. Potem pojawiają się zdjęcia dzieci. Smutnych, przygnębionych. Gdy widownia jest już odpowiednio nastrojona, głos zabiera lider: „Jest wiele dzieci w Polsce, które bez naszej pomocy miałyby szansę tylko na jeden posiłek w ciągu dnia”. Dalej wyświetlana jest seria zdjęć dzieci jedzących, radosnych. Potem pięknieje też polska wieś. Lider otrzymuje gromkie brawa. Na parkiet wkraczają dzieci, które tańczą specjalnie dla swoich darczyńców. Kto chce. może sobie zrobić z nimi zdjęcie. Nie byłoby o czym wspominać, gdyby było to kolejne spotkanie kilku firm, chcących sobie przez tego typu działanie filantropijne poprawić swoje samopoczucie i wizerunek zewnętrzny, a do tego potrzebowały np. zdjęcia prezesa z dożywionymi dziećmi, by mieć czym się pochwalić w materiałach promocyjnych. Ale podczas gali przez wszystkie przypadki odmieniany był skrót CSR, a wśród zaproszonych firm znalazły się takie, które deklarowały, że wspieranie rzeczonej fundacji Y uważają za swoje kluczowe CSR-owe działanie. Od tego czasu minęło zaledwie – a może aż – kilka lat. W tym czasie ewoluowało umiejscowienie społecznej odpowiedzialności biznesu w świadomości korporacyjnej i zrozumienie, na czym ona tak naprawdę polega. Powiększyła się grupa firm, które przestały traktować CSR jedynie jako jednorazowe działanie wizerunkowe, ale włączyły je do swojej strategii biznesowej. Co potwierdza raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015” wydany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „firmy coraz częściej włączają działania z zakresu CSR do strategii biznesowej, głównie dzięki dostrzeganiu korzyści finansowych przez kadrę zarządzającą. O zmianie prowadzącej w kierunku dojrzałości idei społecznej odpowiedzialności świadczy również większe zaangażowanie liderów firm, a co za tym idzie zwrot ku działaniom wewnątrz firmy w miejsce sporadycznych akcji zewnętrznych”. O ile z badań FOB „Menedżerowie 500” przeprowadzanych w 2003 i 2010 roku wynikało, że korzyściami z wdrażania działań z zakresu CSR dostrzeganymi przez managerów CSR były przede wszystkim kwestie reputacyjne, o tyle badanie przeprowadzone w ubiegłym roku pokazuje, że obecnie są to etyka i zaangażowanie pracowników. Jednocześnie diametralnie zmieniło się podejście do działań filantropijnych. Z tego samego badania FOB przeprowadzonego we współpracy z instytutem PBS i firmą Deloitte wynika, że działania charytatywne i filantropia, to przez managerów CSR najniżej oceniane narzędzia pracy (13 proc. wskazań). Za najważniejsze uważane są dialog z interesariuszami (są to społeczności, podmioty i osoby mające wpływ na działalność firmy i na które wpływa działalność firmy) – 46 proc. oraz wolontariat pracowniczy – 35 proc. Strategiczne podejście do CSR Pozytywny wpływ strategicznego podejścia do CSR na biznes coraz częściej dostrzegają również działający w Polsce hotelarze. Branża, chociaż nie przoduje w rankingach odpowiedzialnych firm (palma pierwszeństwa należy do sektora paliwowo-energetycznego) i nie figuruje w ostatnim raporcie dobrych praktyk „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”, przeszła długą drogę w kierunku profesjonalizacji swoich działań CSR. Przodują tu międzynarodowe sieci hotelowe, co nie dziwi, gdyż mają one wpisaną społeczną odpowiedzialność biznesu w swoją misję i kulturę korporacyjną. – W Grupie Hotelowej Orbis zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są podstawą każdej naszej decyzji biznesowej. Bez względu na to, czy w grę wchodzi decyzja o nowej inwestycji hotelowej, wyborze dostawcy produktów i usług dla hoteli, stworzeniu nowego menu, czy dotycząca pracowników Grupy Orbis, wszystkie decyzje biorą pod uwagę odpowiedzi na takie pytania jak np. jaki będzie miało to wpływ na zużycie wody; czy sprosta to oczekiwaniom pracowników itp. – mówi Katarzyna Nowak, corporate communication & CSR manager Grupy Orbis. Orbis to jedna z bardziej aktywnych grup hotelarskich w obszarze społecznej odpowiedzialności, która do działań tych podchodzi holistycznie, starając się by CSR i zrównoważony rozwój były integralną częścią zarządzania grupą. – Wszyscy interesariusze firmy, począwszy od pracowników przez dostawców, partnerów biznesowych, franczyzobiorców, po inwestorów i lokalne społeczności, są objęci naszą polityką zrównoważonego rozwoju – mówi Katarzyna Nowak. Taka polityka wynika z faktu, że większościowym udziałowcem Orbisu jest sieć AccorHotels, która stworzyła flagowy program Planet 21 realizowany od 2012 roku. W programie początkowo zapisanych zostało 21 celów w siedmiu obszarach tematycznych (zdrowie, natura, emisja CO2, innowacyjność, społeczności lokalne, zatrudnienie, dialog). W nowym programie na lata 2016-20, poza kontynuacją dotychczasowych działań, pojawiają się cztery nowe zobowiązania: na rzecz pracowników, klientów, partnerów i społeczności lokalnych oraz dwa priorytetowe obszary związane z jej podstawową działalnością: usługami gastronomicznymi (F&B) i zarządzaniem budynkami hotelowymi. Wpływ na środowisko Zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na środowisko jest dziś kluczowym obszarem strategii CSR większości hoteli, jeśli taką strategię posiadają. Działania takie wdrażają również coraz częściej mniejsze, niezależne hotele. Wynika to nie tylko z większej świadomości samych hotelarzy, oczekiwań ich kluczowych interesariuszy, czyli gości, ale także z realnych oszczędności, jakie przynosi zastosowanie rozwiązań redukujących zużycie energii i wody. W każdym z hoteli byłej grupy Starwood (która została niedawno przejęta przez Marriott International), od kilku lat działa Green Council – zespół, którego zadaniem jest kontrola działalności hotelu w zakresie wdrażania i przestrzegania inicjatyw proekologicznych. W skład zespołu wchodzą kierownicy kluczowych działów. Grupa wprowadziła m.in. program „Make a green choice”. – W jego ramach goście w hotelach działających wcześniej w sieci Starwood mogą zrezygnować ze sprzątania pokoju na rzecz voucherów do restauracji czy możliwości wsparcia punktami programu lojalnościowego – mówi Agnieszka Róg-Skrzyniarz, obecna dyrektor komunikacji i marketingu w Polsce Marriott International, wcześniej pełniąca tę funkcję w sieci Starwood Hotels. W ramach swoich strategicznych założeń, grupa Starwood planowała w latach 2008- 2020 obniżenie zużycia energii o 30 proc., a zużycia wody o 20 proc. Sieć IHG wprowadziła Green Engage, internetową platformę pomagającą każdemu z jej hoteli zredukować swój negatywny wpływ na środowisko. Za jej pośrednictwem hotel może dokonać pomiaru zużycia energii i wody, emisji CO2 i wytwarzania odpadów, a także stworzyć plan działania i wyznaczyć sobie możliwe do osiągnięcia cele. Platforma rekomenduje ponad 200 „zielonych rozwiązań”, spośród których mogą wybierać hotele, oraz pomaga monitorować postępy w ich osiąganiu. W zależności od postępów w realizacji celów obiekt może otrzymać jeden z czterech poziomów certyfikacji, a poziom trzeci odpowiada precertyfikacji LEE D, jako że program powstał we współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Budownictwa Zrównoważonego. Od 2014 roku wszystkie hotele Intercontinental muszą korzystać z Green Engage. Grupa Rezidor prowadzi inicjatywę Think Planet, która zakłada redukcję zużycia energii o 25 proc. w ciągu pięciu lat, głównie poprzez optymalizację ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i podgrzewania wody. Inicjatywa, niosąca ze sobą konkretne zobowiązania ze strony hotelu i idące za nimi zmiany w jego funkcjonowaniu, ma równocześnie wymiar edukacyjny. W swoje działania grupa silnie angażuje gości, którzy na stronie internetowej programu mogą skorzystać z kalkulatorów, obliczających o ile zredukują oni własną emisję CO2 przesiadając się z samochodu na rower, instalując oświetlenie LED-owe, zmniejszając ogrzewanie domu w nocy, rezygnując raz w tygodniu z jedzenia mięsa, czy całkowicie wyłączając komputer przy wyjściu z pracy. Angażowani są też pracownicy, dla których prowadzone są szkolenia mające zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Sieć Hilton Worldwide od 2011 roku prowadzi program tworzenia wspólnej wartości Travel with Purpose, którego cztery kluczowe obszary to „tworzenie możliwości, wzmacnianie społeczności, celebrowanie kultury i życie w sposób zrównoważony”. W ramach tego ostatniego sieć dąży do zredukowania swojego negatywnego wpływu na środowisko, ograniczając w ciągu pięciu lat zużycie wody o 10 proc., a zużycie energii, emisji CO2 i produkcji odpadów o 20 proc. Z kolei sieć Marriott International stawia na zielone budownictwo. Zaangażowała się w pilotaż pierwszego na świecie LEE D Volume Program, tworząc pre-certyfikowany prototyp zielonego hotelu na potrzeby branży hotelarskiej. Sieć zobowiązała się m.in. do redukcji zużycia energii i wody o 20 proc. w latach 2007–2020. Posiada też ok. 270 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, ulokowanych przy hotelach w różnych zakątkach świata. Dążenie do nieustającej redukcji zużycia energii, wody czy produkcji odpadów jest obecnie częścią polityki praktycznie wszystkich działających w Polsce między narodowych sieci. Ale działania takie podejmuje też wiele niezależnych hoteli. Np. hotel Anders w Starych Jabłonkach został laureatem programu „Odpowiedzialnie z Naturą” i otrzymał tytuł Eko- Inspiracji 2015. – To potwierdzenie naszych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz promowania aktywnego wypoczynku pośród przyrody. Namawiamy firmy, które organizują u nas spotkania, do integracji w klimacie „green” – mówi Daniel Błaszkiewicz, dyrektor generalny hotelu. Ponadto hotel wykorzystuje odnawialne źródła energii w ogrzewaniu obiektu, energooszczędne oświetlenie, własne ujęcie i uzdatnianie wody oraz segreguje odpady ogólne. Bukovina Terma Hotel Spa do eksploatacji podz [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.