VIII Gremium Ekspertów Turystyki

Wgrudniu odbyło się jedno z największych przedsięwzięć naukowo- branżowych w Polsce – VIII Gremium Ekspertów Turystyki, konferencja od lat będąca platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, która stanowi forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. W 3-dniowej konferencji wzięło udział 278 uczestników, w tym 46 profesorów z 34 uczelni wyższych. Odbyło 16 sesji naukowych i warsztatowych.

Dodatkowo odbyły się dwa spotkania promocyjno-integracyjne: jedno pod znakiem Miasta Poznania, a drugie Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Tegoroczne Gremium było przede wszystkim owocnym spotkaniem różnych środowisk, które działają w jednej dziedzinie – w turystyce. Umożliwiło ono efektywne rozmowy naukowców z przedsiębiorcami, urzędników z działaczami, a nawet polityków z branżowymi wyborcami. VIII Gremium Ekspertów Turystyki stanowiło doskonałą płaszczyznę do integracji środowisk branżowych i naukowych. Pozwoliło na faktyczne współuczestniczenie przedsiębiorców sektora gospodarki turystycznej, naukowców i dydaktyków kształcących kadry dla turystyki, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz członków ROT i LOT we wspólnych działaniach mających na celu kształtowanie rynku turystycznego. – Pojęcie współpraca dla sektora turystyki ma szczególne znaczenie. Łączenie potencjałów nauki i branży przy aktywnym wsparciu jednostek administracji to dla turystyki element decydujący o rozwoju. Cieszę się, iż podczas tegorocznego Gremium udało się poszerzyć obszar możliwości do aktywnej współpracy nauki z praktyką przy aktywnej współpracy urzędników i działaczy, a nawet polityków – mówi Marek Migdał, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego Gremium Ekspertów Turystyki. W trakcie podsumowania Gremium przyjęto wnioski, które po korekcie redakcyjnej zostaną przekazane do instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Polsce oraz upublicznione m.in. na stronie www.gremium.forumturystyki.pl

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *