Pracownik wyrządził gościowi szkodę, czyli jak kształtuje się odpowiedzialność i czego możesz dochodzić od pracownika

Czasami zdarza się, że nasz pracownik wyrządzi gościowi hotelowemu szkodę (np. uszkodzi bagaż). W takim przypadku, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, pracodawca jest obowiązany do jej naprawienia. Warto jednak pamiętać o tym, że w takiej sytuacji pracodawca może dochodzić naprawienia swojej szkody (tego, co sam zapłacił gościowi) od pracownika

Zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy reguluje kodeks pracy. Pracodawca, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, może wystąpić do pracownika z żądaniem naprawienia tej szkody. Pod warunkiem jednak, że spełnione są przesłanki odpowiedzialności materialnej. Działanie pracownika musi więc być jednocześnie: bezprawne, zawinione i wyrządzające szkodę.

Odszkodowanie za rzeczywistą stratę

Ponadto pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Rzeczywista strata nie obejmuje tzw. utraconych korzyści, które zakład pracy mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. A zatem odpowiedzialność ta różni się od odpowiedzialności na zasadzie prawa cywilnego, gdzie odszkodowanie powinno rekompensować zarówno stratę, jak i utracone korzyści. Dodatkowo pracodawca musi wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody – okoliczności te mogą być wykazane wszelkimi środkami dowodowymi, których wiarygodność i moc sąd ocenia według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału (przykładowo: dowodem na szkodę wyrządzoną przez pracownika może być nagranie z monitoringu czy zeznania świadków). Odszkodowanie przysługujące pracodawcy od pracownika za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej ustala się w wysokości wyrządzonej szkody. Pomimo że niektóre wyrządzone szkody mogą mieć znaczną wartość (np. błąd pracownika przy podnoszeniu kolczatki wyjazdowej z parkingu hotelowego to nierzadko koszt kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych), to hotel nie może dochodzić od pracownika odszkodowania przewyższającego kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzenia szkody.

Jeżeli kilku pracowników wyrządzi szkodę

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników hotel [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Jakub Michalski, Wojciech Ostaszewski

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.