Koszty pośrednictwa i odliczenie VAT od usług gastronomicznych

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnik ma prawo do odliczenia V AT naliczonego, a także do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Składając ostatnią deklarację, w której wskazuje VAT do zwrotu, podatnik realizuje to prawo i powinien uzyskać taki zwrot. Jeśli podatnik ma prawo do uzyskania zwrotu, to organy podatkowe nie mogą mu odmówić, powołując się na przepisy regulujące techniczne aspekty zwrotu. Usługi hotelowe też są usługami turystyki. Pod pojęciem usług turystyki, o których mowa w ustawie o VAT, należy rozumieć również usługi hotelowe. Usług turystyki nie można utożsamiać wyłącznie z usługami zawartymi w PKWIU w grupowaniu usługi organizatorów i pośredników turystycznych, mają one bowiem szerszy charakter. Podatnikowi świadczącemu usługi hotelowe przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług gastronomicznych. Tak wynika z wyroku krakowskiego WSA z 27 kwietnia br. (I SA/Kr 1575/06).

Źródło: RZECZPOSPOLITA(2007-08-20) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *