Wymogi prawne dotyczące prowadzenia basenu w hotelu

Przedsiębiorcy prowadzący obiekty hotelarskie, mając na uwadze wymagania gości, często decydują się na stworzenie w obiekcie strefy wellness, której główną atrakcją jest basen lub jacuzzi. Jednak planując budowę basenu, poza samymi rozwiązaniami technologicznymi, muszą pochylić się nad regulacjami prawnymi, które określają zasady prowadzenia i użytkowania basenu hotelowego.

Decydując się na wybudowanie basenu rekreacyjnego, jacuzzi czy brodzika dla najmłodszych gości, przedsiębiorca hotelowy musi zdawać sobie sprawę, że każdy obiekt, która ma co najmniej jedną nieckę basenową i wyposażony jest w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski, jest przez ustawodawcę kwalifikowany jako pływalnia – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Najistotniejszą ustawą w tym zakresie jest ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 r. Ustawa ta, oprócz określenia warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport czy rekreację na obszarach wodnych, podaje również definicję pływalni. Pływalnią w rozumieniu ustawy jest każdy obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Ze tej definicji wynika, że wiele obiektów można zakwalifikować do kategorii pływalni, nawet jeśli nie są to pływalnie w potocznym tego słowa znaczeniu. Ustawodawca nie określił bowiem zamkniętego katalogu obiektów, które są pływalniami, stwarzając tym samym możliwość zastosowania tej definicji do różnnego rodzaju przedsięwzięć.

Czy obiekt wyposażony jedynie w jacuzzi może być uznany za pływalnię?

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 13 czerwca 2017 r. (sygn. akt II SA/Bd 212/17), w którym to wyroku sąd pochylił się nad kwalifikacją jacuzzi i obowiązków właściciela tego urządzenia związanych z jego eksploatacją. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdził w tej sprawie nieprawidłowości dotyczące oceny jakości wody w jacuzzi (brak systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody oraz brak harmonogramu poboru próbek wody). W odwołaniu od decyzji skarżący podniósł, że prowadzony przez niego klub fitness, który wyposażony jest jedynie w jedną wannę z hydromasażem (jacuzzi), nie może być uznany za pływalnię. WSA w Bydgoszczy tymczasem uznał, że klub prowadzony przez skarżącego jest obiektem spełniającym kryteria pływalni w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sąd wyjaśnił, że w wypadku jacuzzi mamy do czynienia z obiektem krytym, posiadającym co najmniej jedną nieckę basenową z trwałym brzegiem i dnem, z wodą przepływową, przeznaczonym do kąpieli, wyposażonym w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Dlatego też, zdaniem sądu, zasadne było stanowisko organu wskazujące, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osobom korzystającym z jacuzzi zarządzający obiektem powinien dostosować go do wymagań, jakim musi odpowiadać woda na pływalniach. Jak wynika z powyższego orzeczenia, przedsiębiorcy, którzy prowadzą park wodny, basen hotelowy czy choćby strefę SPA wyposażoną w wannę z hydromasażem, zobowiązani są do przestrzegania określonych norm służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z tego typu obiektów. Powyższe nie tylko sprowadza się do przyjęcia w tego typu inwestycji hotelowej określonych rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim wiąże się z wykonywaniem systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody.

Obowiązki zarządzającego basenem hotelowym

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, do obowiązków przedsiębiorców prowadzących baseny, oprócz zapewnienia gościom korzystających z tego typu usług szeroko pojętego bezpieczeństwa, należy umieszczanie w ogólnie dostępnych miejscach informacji dotyczących zasad i ograniczeń w korzystaniu z pływalni, a także informacji o sposobie powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Należy mieć na uwadze, że w wypadku pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Joanna Strubel-Kraus jest adwokatem w Borczyk Strubel Kancelaria Prawna

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *