Hotel przyjazny osobom niepełnosprawnym

Dostosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości niepełnosprawnych wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań architektonicznych. Znajomość obowiązujących aktów prawnych pozwoli uniknąć już na etapie projektowania i realizacji inwestycji hotelarskiej błędów utrudniających osobom z niepełnosprawnością korzystanie z usług hotelu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym m.in. problematykę dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wymagania budowlane związane z dostosowaniem hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Prawo budowlane wskazuje, że każdy obiekt budowlany jako całość – oraz jego poszczególne części – wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając przy tym m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ogólna norma określająca konieczność stworzenia odpowiednich warunków do korzystania z obiektów budowlanych przez osoby niepełnosprawne, została uszczegółowiona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nie sposób w jednym artykule omówić wszystkich wytycznych określonych w tym rozporządzeniu, odnoszących się do dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale można wskazać kilka kluczpostawowych wymogów. Jednym z nich jest wymóg dostosowania infrastruktury zewnętrznej obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak więc w każdym hotelu muszą być zagwarantowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz stworzona właściwa organizacja stanowisk postojowych. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania, szerokość stanowiska postojowego musi wynosić co najmniej 3,6 m, a długość 5 m, a w razie usytuowania wzdłuż jezdni długość powinna wynosić co najmniej 6 m, a szerokość co najmniej 3,6 m. W wejściach do obiektu hotelarskiego, a także ogólnodostępnych pomieszczeń [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Joanna Strubel-Kraus. Autorka jest adwokatem w Borczyk Strubel Kancelaria Prawna

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *