Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, które odbyło się w dniu wczorajszym, ponownie wybrało Heinricha Geyera na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Victora Igalffy-Igally na członka Rady Nadzorczej. Ich kadencje upływają w roku 2012. Kadencje członków RN - Franza Burkerta i Friedricha Grassi – zakończyły się zgodnie z ich życzeniem. Nie przewiduje się ponownego obsadzenia tych miejsc. W związku z tym Rada Nadzorcza będzie się w przyszłości składała z sześciu zamiast ośmiu członków.Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do nabywania własnych akcji i uchwaliło program ich odkupu. Oznacza to nabycie maksymalnie 10% kapitału akcyjnego spółki po cenie jednostkowej nie przekraczającej 12,00 EUR. Zgodnie z przedłożoną propozycją Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło dywidendę wysokości 0,25 EUR (w roku poprzednim: 0,15 EUR). Pierwszym dniem po ustaleniu prawa do dywidendy (ex-dividend date) jest 3 czerwca 2008, zaś dniem wypłaty dywidendy 6 czerwca 2008 roku.

Źródło: Press Release

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *