Nie było korekty zysku

Zarząd J.W. Construction Holding (JWCH) nie zdecydo­wał się na skorygowanie wyni­ków finansowych za 2007 rok. Ewentualnej korekty można się było spodziewać po tym, jak in­westor, z którym w grudniu de­weloper zawarł umowę sprze­daży 88 mieszkań (a więc uwzględnił ją w wynikach ubie­głego roku), wycofał się w kwietniu z zakupu 40 lokali, nie płacąc żadnej kary. Zdaniem zarządu, wpływ tej rezygnacji na wyniki nie przekroczył 2 proc. Audytor,który badał spra­wozdanie roczne (BDO Nume­rka), nie zgłosił zastrzeżeń. Głównym źródłem przychodów i zysków była realizacja projek­tów deweloperskich (zapewni­ła 722,1 mln zł wpływów i 146,4 mln zł czystego zarobku). Defi­cytowa była natomiast działal­ność hotelarska (strata netto te­go segmentu w 2007 roku wy­niosła 0,2 mln zł, przy 18,1 mln zł przychodów). Deweloper nie rezygnuje jednak z tego biznesu ze względu na dobre - tłumaczy -perspektywy dla branży.

Źródło: PARKIET(2008-06-03) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *