Hotelowy kontrahent

Informatyczna spółka podpi­sała list intencyjny z firmą Com-fortExpress na stworzenie sys­temu rezerwacyjno-sprzedażo-wego. Rozwiązanie będzie in­stalowane we wszystkich obiek­tach hotelowo-gastronomi­cznych działających w sieci na­leżącej do kontrahenta. Projekt pochłonie 0,7 mln zł.- Bazą rozwiązania, które przygotujemy dla ComfortE-xpress, będą nasze aplikacje dla branży hotelarskiej i gastrono­micznej, oczywiście odpowied­nio zmodyfikowane pod potrze­by klienta - tłumaczył Grzegorz Siewiera, prezes LSI Software.

Źródło: PARKIET(2008-06-04) str.: 11

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *