W jaki sposób hotele odpowiadają za rzeczy swoich klientów

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy osoby korzystającej z jego usług powstaje z chwilą ich wniesienia. Hotel nie może swojej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć poprzez ogłoszenie, w którym stwierdzi, że za rzeczy gościa nie odpowiada. Zaostrzona odpowie­dzialność hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości została oparta na zasadzie ryzyka. Z tego wyni­ka, że jest ona niezależna od winy hotelarza, jak również osób przez niego zatrudnio­nych. Przyjęto takie rozwiąza­nie m.in., dlatego że do pokoi hotelowych duży dostęp mają pracownicy. Z kolei goście ho­telowi nie mają możliwości stałego pilnowania swoich rzeczy. Surowe zasady odpo­wiedzialności hotelarzy mają na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa i ochrony ich mienia. Próby uchylenia się przez hotel od zaostrzonej od­powiedzialności za rzeczy klientów nie wywierają żad­nych skutków prawnych. W każdym razie nie zmniej­szają ich uprawnień. W związ­ku z tym wywieszanie ogło­szeń w recepcji, na podstawie których przedsiębiorstwo ho­telowe będzie chciało ograni­czyć swoją odpowiedzialność, nie mają znaczenia prawnego.

Źródło: GAZETA PRAWNA (2008-07-01) str.: 17

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *