Krakowianie boją się korków przy Hiltonie

Multikino i hotel Hilton budo­wane przy ulicy Karmelickiej przyciągną tam setki ludzi i sa­mochodów. Mieszkający tam krakowianie boją się, że władze nie pomyślały o problemach, jakie może wytworzyć ta inwe­stycja. Dobrze pamiętają korki powstałe po otwarciu Galerii Krakowskiej. Kompleks handlowo-usłu­gowy z hotelem Hilton (190 pokoi) i Multikinem na około 2 tys. widzów ma być gotowy w 2010 r. Obok nich powstanie wielo­poziomowy parking na blisko 500 samochodów. Inwestor chce je wcisnąć między wąską ulicę Dolnych Młynów a nie­wiele szerszą ulicę Karmelicką. - To jakaś paranoja!-komen­tuje radna miejska Małgorzata Jantos (PO). Według niej bu­dowa to przykład zupełnego braku logistycznego pomysłu na zarządzanie miastem.Problemy mogą wynikać z tego, że decyzj a o budowie za­padła osiem lat temu. Wtedy urzędnicy pozytywnie zaopi­niowali rozwiązania drogowe związane z inwestycją. -Ale czy wzięli popraw­kę na obecne problemy komu­nikacyjne miasta- obawia się Michał Pacyna, przedsiębiorca z pobliskiej ulicy Czarnowiej­skiej. Zarówno inwestor, jak i urzędnicy zapewniają jednak, że nie ma się czego obawiać.

Źródło: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA (2008-07-14) str.: 10

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.