Złoty silny na potęgę

Umacniająca się systematycz­nie złotówka sprawia kłopoty nie tylko eksporterom towarów i usług, ale także krajowej branży hotelarskiej. Choć nikt oficjalnie nie mówi o wymier­nych stratach finansowych, co­raz częściej można usłyszeć o mniejszej liczbie turystów za­granicznych. - Kursy walutowe mają zna­czący, lecz nie podstawowy wpływ na poziom przychodów - mówi Katarzyna Nowak z biu­ra zarządu Orbis SA. - Mocny złoty ma wpływ na wyniki sprzedaży hotelowej, gdyż Pol­ska stała się drogim miejscem przede wszystkim dla klientów z Ameryki Północnej, przyjeż­dżających turystycznie do na­szego kraju - dodała. Duże sieci hotelowe mogą jednak wciąż liczyć na turystów biznesowych. - Wzrost gospo­darczy przekłada się na liczbę osób podróżujących w intere­sach, a te często wybierają hotele Orbisu - tłumaczy Katarzy­na Nowak. Do Krakowa służbo­wo podróżują przede wszystkim Włosi, Niemcy i Francuzi. W Warszawie, największą gru­pą cudzoziemców, w ramach segmentu "business", są Francu­zi, Niemcy, a następnie Anglicy. Ratunkiem dla branży hote­larskiej mogą być klienci krajo­wi. Jednak ci ostatni - jeżeli nie podróżują w interesach - naj­częściej wybierają mniej kosz­towne oferty.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (2008-07-18) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.