Kto odpowiada za rzeczy wniesione do hotelu?

Niemalże standardem na świecie i w Europie jest zaostrzona odpowiedzialność przedsiębiorców prowadzących hotele i podobnego rodzaju obiekty (jak motele i pensjonaty) za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do gości. Nie inaczej jest w Polsce. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy utrzymującego zarobkowo zakład ho­telowy - obejmuje również niewyjaśnione przypadki utraty rzeczy wniesionych do hotelu (np. w razie kradzieży dokonanej przez nieustalonych sprawców). Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście spotykanych nieraz informacji o rzeko­mym braku odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w pokoju. Tego rodzaju wyłączenia lub ograniczenia od­powiedzialności utrzymujących zarob­kowo hotele, czy im podobne obiekty są na szczęście nieskuteczne (art. 846 § 5 Kodeksu cywilnego). Niemniej jednak trzymanie w pokoju hotelowym niewyposażonym w sejf więk­szych kwot pieniędzy czy drogocennych przedmiotów jest bardzo ryzykowne z tego względu,, że odpowiedzialność hotelu jest kwotowo ograniczona. W naszym kraju górną granicą odszkodowania względem jednego gościa hotelowego jest 100-krot-ność należności za dostarczony mu pokój, liczona za jednądobę, przy czym nie więcej niż 50-krotność tej stawki za każdą rzecz z osobna. Warto też wiedzieć, że pewne przed­mioty (m.in. kosztowności, dzieła sztuki, pieniądze, papiery wartościowe) właściciel hotelu, motelu czy pensjonatu winien co do zasady przyjąć na przechowanie. W takim wypadku ponosi on pełną odpowiedzial­ność za ich utratę lub uszkodzenie.

Źródło: GAZETA PODATKOWA (2008-07-24) str.: 1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *