Lepszy klimat dla konferencji

Skandalu chyba uda się uniknąć. Polscy organizatorzy konferencji kli­matycznej ONZ, która odbędzie się w grudniu w Poznaniu, zdołali doga­dać się z właścicielami hoteli i kwa­ter prywatnych. Ponad 8 tys. gości z całego świata (w tym 190 ministrów środowiska) bę­dzie miało gdzie mieszkać. I nie zap­łaci za rezerwację pokojów bajoń­skich sum, jakich jeszcze niedawno żądali hotelarze, wśród których prym wiodła francuska grupa Ac­cor. - Cenynie będąodbiegać od cen hoteli w innych miastach - zapew­nia „Gazetę" minister środowiska Maciej Nowicki. Konferencja to pierwsze wyda­rzenie tej rangi zorganizowane w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraje ONZ muszą ustalić, o ile ogra­niczyć emisję szkodliwych dla śro­dowiska emisji gazów cieplarnia­nych po 2012 r., kiedy przestanie obowiązywać obecne porozumie­nie z Kio to. Ich decyzja będzie mia­ła kolosalne znaczenie dla świato­wej gospodarki, bo redukcja emisji zwiększa koszty dla przemysłu i elektroenergetyki.

Źródło: GAZETA WYBORCZA (2008-07-31) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *