Nowe oblicze Polanki Redłowskiej – za trzy lata?

Dariusz Guzek, biznesmen prowa­dzący hotel we Władysławowie, za­deklarował wczoraj, że do 2011 r. wybuduje na Polance Redłowskiej w Gdyni luksusowy hotel z centrum kongresowym. Problem w tym, że dwa lata temu mówił to samo, jako datę zakończenia inwestycji poda­jąc rok 2008. Położona nad morzem Polanka Re­dłowska dotychczas miała pecha do inwestycji. Na początku lat 90. mia­sto rozpoczęło poszukiwania inwe­stora chętnego na dzierżawę atrak­cyjnego terenu o powierzchni 17,5 tys. m kw. (wtedy znajdowały się tam stacjapomp, budynek po hotelu Lazurowym i nieczynne ba­seny). Osiem lat gmina szukała wia­rygodnego oferenta, który zacho­wałby rekreacyjną funkcję terenu i zapewnił, że obiekty będą ogólno­dostępne. W1999 r. nieruchomość wydzierżawiono firmie Echo In­vestment SA z Kielc, jednemu z wio­dących polskich deweloperów, który zobowiązał się do wybudowania luksusowego hotelu z częścią restau­racyjną i parkiem wodnym. Inwesty­cja miała być gotowa w grudniu 2001 r. Deweloper wyburzył stare obiekty i... na tym zakończył prace. Przez ko­lejne pięć lat nic się nie działo, a in­westor placil miastu karę za niedo­trzymanie umowy.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - TRÓJMIASTO (2008-07-30) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *